REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1920
Tytuł: Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w świetle projektów nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Inne tytuły: The implementation of sustainable development principles within the scope of the draft amendments to the spatial planning and land development act
Autorzy: Jać, Piotr
Zapolska, Karolina
Słowa kluczowe: sustainable development
spatial planning
land development law
administrative law
Data wydania: 2013
Data dodania: 21-lis-2014
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 14, 2013, s. 163-174
Abstrakt: The article contains an analysis of selected draft amendments to the Act of 27 March 2003 on Spatial Planning and Development (consolidated text: Journal of Laws 2012, pos. 647, as amended), carried out in order to determine to what extent studied projects relate to the sustainable development principle and if they include its implementation. Under consideration are two draft amendments: the first was developed in 2012 by the National Council of the Polish Chamber of Town Planners, while the second is a governmental draft from 2012.
Afiliacja: Piotr Jać - Uniwersytet w Białymstoku
Karolina Zapolska - Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/1920
DOI: 10.15290/bsp.2013.14.13
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2013, Z. 14

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_14_2013_Jac_Zapolska.pdf316,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.