REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2011, tom X : [24]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Od redaktorów

 2. I. ARTYKUŁY

 3. Karel Schelle
  Początek stosunków czechosłowacko-polskich według czeskiej historiografii
 4. Stanisław Salmonowicz
  Oratio pro domo sua, czyli kilka uwag o nauce historii prawa w Polsce
 5. Andrzej Zakrzewski
  Czemu ma obecnie służyć historia prawa, co jej grozi?
 6. Paweł Złamańczuk
  Azyl w angielskim prawie karnym (XIII–XVI w.)
 7. Łukasz Niewiński
  Zbrodnie wojenne, represalia i zakładnicy w wojnie secesyjnej (1861–1865)
 8. Robert Jastrzębski
  Kodyfikacja i unifikacja polskiego prawa czekowego
 9. Karol Kuźmicz
  Rozdział prawa od moralności według teoretyków prawa II Rzeczypospolitej
 10. Piotr Borowski
  Polityka finansowa Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wielkiego kryzysu lat 1929–1933
 11. Krzysztof Prętki
  Spółdzielnia zdrowia jako koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej na wsi w okresie II Rzeczypospolitej
 12. Jaromír Tauchen
  The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia
 13. Andrzej Witkowski
  Podatek od lokali w Polsce w latach 1944–1950
 14. Marcin Łysko
  Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej
 15. Ewa Leniart
  „Wejście w porozumienie w celu usiłowania zmiany ustroju państwa lub usunięcia organów władzy państwowej” na gruncie kodeksu karnego Wojska Polskiego z 1944 r.
 16. Kamil Niewiński
  Wymiar sprawiedliwości w świetle obrad i postanowień IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14–20 lipca 1981 r.)
 17. Katarzyna Bagan-Kurluta
  Stare zasady, nowe trendy? Współczesna ewolucja prawa prywatnego międzynarodowego

 18. II. MATERIAŁY ARCHIWALNE

 19. Piotr Fiedorczyk, Jaroslav Volkonovski
  Organizacja prac legislacyjnych Rady Ministrów w świetle niepublikowanej uchwały Rady Ministrów z 11 grudnia 1948 r.

 20. III. ARTYKUŁY RECENZYJNE

 21. Adam Lityński
  Adwokatura między wojnami. Uwagi o pracy Małgorzaty Materniak- -Pawłowskiej, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe
 22. Piotr Kołodko
  Omnis autem actio vacare debet temeritate et neglegentia. Kilka uwag na marginesie pracy Dominiki Mróz, Prawo rzymskie. Testy dla studentów

 23. IV. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

 24. Anna Machnikowska, Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne (Paweł Cholewka)
 25. Francis Collet, Historie des idées de l’Antiquité à nos jours. Précis de culture générale (Karol Kuźmicz)

 26. IV. KRONIKA

 27. Białostocki jubileusz Profesora Adama Lityńskiego (Marcin Łysko)
 28. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2010) (Marcin Łysko)
 29. Międzynarodowa konferencja naukowa «Il Diritto romano privato e la cultura del diritto in Europa», Sankt Petersburg, 27–29 maja 2010 r. (Piotr Kołodko)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 24
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2011Od redaktorówLityński, Adam; Fiedorczyk, Piotr--
2011Międzynarodowa konferencja naukowa «Il Diritto romano privato e la cultura del diritto in Europa», Sankt Petersburg, 27–29 maja 2010 r.Kołodko, Piotr--
2011Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2010)Łysko, Marcin--
2011Białostocki jubileusz Profesora Adama LityńskiegoŁysko, Marcin--
2011Francis Collet, Historie des idées de l’Antiquité à nos jours. Précis de culture générale, Ellipses Édition Marketing S.A., Paris 2009, 544 stronyKuźmicz, Karol--
2011Anna Machnikowska, Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, 626 stronCholewka, Paweł--
2011Omnis autem actio vacare debet temeritate et neglegentia. Kilka uwag na marginesie pracy Dominiki Mróz, Prawo rzymskie. Testy dla studentów, Warszawa 2009Kołodko, Piotr--
2011Adwokatura między wojnami. Uwagi o pracy Małgorzaty Materniak-Pawłowskiej, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, 400 stronLityński, Adam--
2011Organizacja prac legislacyjnych Rady Ministrów w świetle niepublikowanej uchwały Rady Ministrów z 11 grudnia 1948 r.Fiedorczyk, Piotr; Volkonovski, Jaroslav--
2011Stare zasady, nowe trendy? Współczesna ewolucja prawa prywatnego międzynarodowegoBagan-Kurluta, Katarzyna--
2011Wymiar sprawiedliwości w świetle obrad i postanowień IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (14–20 lipca 1981 r.)Niewiński, Kamil--
2011„Wejście w porozumienie w celu usiłowania zmiany ustroju państwa lub usunięcia organów władzy państwowej” na gruncie kodeksu karnego Wojska Polskiego z 1944 r.Leniart, Ewa--
2011Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski LudowejŁysko, Marcin--
2011Podatek od lokali w Polsce w latach 1944–1950Witkowski, Andrzej--
2011The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and MoraviaTauchen, Jaromír--
2011Spółdzielnia zdrowia jako koncepcja rozwoju opieki zdrowotnej na wsi w okresie II RzeczypospolitejPrętki, Krzysztof--
2011Polityka finansowa Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki podczas wielkiego kryzysu lat 1929–1933Borowski, Piotr--
2011Rozdział prawa od moralności według teoretyków prawa II RzeczypospolitejKuźmicz, Karol--
2011Kodyfikacja i unifikacja polskiego prawa czekowegoJastrzębski, Robert--
2011Zbrodnie wojenne, represalia i zakładnicy w wojnie secesyjnej (1861–1865)Niewiński, Łukasz--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 24