REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1605
Tytuł: Stare zasady, nowe trendy? Współczesna ewolucja prawa prywatnego międzynarodowego
Inne tytuły: Old Principles, New Trends? The Contemporary Evolution of the Private International Law
Autorzy: Bagan-Kurluta, Katarzyna
Słowa kluczowe: private international law
evolution
Mancini
Savigny
Huber
Data wydania: 2011
Data dodania: 28-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 10, 2011, s. 279-291
Abstrakt: Several traditional rules regarding a choice of law were created by F. C. von Savigny and P. S. Mancini. They are also responsible for their further application in the civil law countries. For the first time in our times all the nations are participating in the creation of global village and the new ius gentium. These activities cause a couple of questions to be answered: if the nowadays changes in private international law have revolutionary or evolutionary character or maybe if the choice of law rules are passé?
URI: http://hdl.handle.net/11320/1605
DOI: 10.15290/mhi.2011.10.15
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2011, tom X

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-10_15.pdf122,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.