REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, tom VII : [24]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Od redaktorów

 2. I. ARTYKUŁY

 3. Vladimirs Terehovich, Elita Nimande
  Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie
 4. Ralf Willer
  Określanie granic karalności w procesie kształtowania się rosyjskiego prawa karnego
 5. Katarzyna Laskowska
  Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji
 6. Krzysztof Szczygielski
  Franciszek Bossowski (1879–1940). Szkic do biografii
 7. Mariusz Mohyluk
  Wacław Makowski o radzieckim prawie karnym
 8. Karol Kuźmicz
  Wpływ filozofii Immanuela Kanta na poglądy filozoficznoprawne Eugeniusza Bautro
 9. Marcin Łysko
  Prawo wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 10. Diana Maksimiuk
  Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej
 11. Piotr Fiedorczyk
  Dyskusja na temat miejsca prawa rodzinnego w systemie prawa Polski Ludowej
 12. Adam Lityński
  O Podstawach ustawodawstwa karnego ZSRR z 1958 r. oraz o kodeksie karnym RSFRR z 1960 r.
 13. Adam Bartnicki
  Michaił Gorbaczow – prezydent upadającego państwa
 14. Andrzej Sakowicz
  Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007)

 15. II. DOKUMENTY ARCHIWALNE

 16. Diana Maksimiuk
  Dokument archiwalny dotyczący „uporządkowania” przez władzę ludową prawodawstwa w powojennej Polsce

 17. II. ARTYKUŁY RECENZYJNE

 18. Krzysztof Szczygielski
  Prawo rzymskie w uniwersytetach II Rzeczypospolitej. O książce Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, pod red. M. Pyter

 19. III. RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

 20. Jill Harries, Law and Crime in the Roman World (Piotr Kołodko)
 21. Sejmik wielkopolski. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Andrzeja Kamieńskiego (Diana Maksimiuk)
 22. John Quigley, Soviet Legal Innovation and the Law of the Western World (Piotr Fiedorczyk)
 23. Małgorzata Łuszczyńska, Filozofia prawa Czesława Martyniaka (Ireneusz S. Grat)

 24. IV. KRONIKA

 25. Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Stelmachowskim (Stanisław Prutis)
 26. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008) (Marcin Łysko)
 27. Międzynarodowa konferencja naukowa „Zagadnienia aktualne historii państwa i prawa krajów Centralno-Wschodniej Europy” – Lwów 24–25 kwietnia 2009 r. (Krzysztof Szczygielski)
 28. Współpraca naukowa pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ze środowiskiem prawniczym Uniwersytetu w Bari (Krzysztof Szczygielski)

 29. Listy do redakcji

 30. Dwa sprostowania do noty recenzyjnej Pana Marcina Łysko (Piotr Majer)
  Sprostowanie (Marcin Łysko)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 24 z 24
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2009Franciszek Bossowski (1879–1940). Szkic do biografiiSzczygielski, Krzysztof--
2009Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach RosjiLaskowska, Katarzyna--
2009Określanie granic karalności w procesie kształtowania się rosyjskiego prawa karnegoWiller, Ralf--
2009Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na ŁotwieTerehovich, Vladimirs; Nimande, Elita--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 24 z 24