REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1538
Tytuł: Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie
Inne tytuły: Historical Peculiarities of the Development of Criminal Law in Latvia
Autorzy: Terehovich, Vladimirs
Nimande, Elita
Słowa kluczowe: Danuta Kosior (przekł.)
Latvian penal law
Data wydania: 2009
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 7, 2009, s. 13-27
Abstrakt: Penal law on Latvian territories was influenced by the law of states, which were governing this land. You can observe German, Danish, Polish, Swedish legal acts being in force there. From the beginning of 18th century the influence of Russian law was becoming stronger and stronger. All important Russian penal codes were in force in Latvia. Among them the most important was the 1903 penal code. It has been in force in independent Latvia for many years and influenced constructions of 1933 Latvian penal code. In 1940 Latvia was occupied by Soviets and was included into USSR as a Soviet republic. Soviet penal regulations were in force in Latvia. Even now former Soviet legal doctrine has big influence on penal law in independent Latvia.
Opis: Vladimirs Terehovich - Profesor Bałtyckiej Międzynarodowej Akademii w Rydze, Elita Nimande - Docent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze. W przekładzie dr Danuty Kosior.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1538
DOI: 10.15290/mhi.2009.07.01
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, tom VII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-7_1.pdf144,84 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.