REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1540
Tytuł: Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji
Inne tytuły: The Death Penalty in Russia According to Legal Regulations and Practice of Jurisdiction Throughout the Ages
Autorzy: Laskowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Death penalty
Russia
Data wydania: 2009
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 7, 2009, s. 51-69
Abstrakt: The article describes legal regulations concerning death penalty in Russia from 1398 to 2008. The analysis shows that the death penalty was commonly present in Russian legal acts. The article describes the evolution of the range of death penalty. It was used not only against crimes like homicide, but also against political crimes. It was an instrument in political fight and in repressive criminal policy. The article shows also the means of execution of capital punishment. Throughout the ages it was executed in a very brutal way, to make it painful for the executed person. The death penalty in Russia should not be analyzed only in historical perspective, because it still exists in present criminal code of Russian Federation.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1540
DOI: 10.15290/mhi.2009.07.03
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, tom VII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-7_3.pdf169,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.