REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12416
Tytuł: Персуазия, манипуляция и религиозный язык: теоретический аспект
Inne tytuły: Persuasia, manipulation, and religious language
Autorzy: Gadomski, Aleksander
Słowa kluczowe: теолингвистика
религиозный язык
речевое воздействие
персуазия
манипуляция
theolinguistics
religious language
speech influence
persuasia
manipulation
Data wydania: 2021
Data dodania: 11-sty-2022
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 21, 2021, s. 135-154
Abstrakt: This article is an attempt at a theolinguistic description of such concepts as manipulation, persuasia, and religious language. The author focuses primarily on the theoretical aspect of the stated problem. In the first part of the work, such concepts as manipulation, persuasia and speech influence are analyzed. Their hierarchy is being organized and it is concluded that persuasia and manipulation, when considered in “pure form” is the polar form of speech influence, different in means of achieving the goal: if persuasia is an open speech influence, suggesting a deliberate choice by the recipient, speech influence with the sign “+”, then the manipulation is speech influence, often using hidden mechanisms with the aim of achieving a result, do not necessarily coincident with the interests of the recipient, speech influence with the sign “–”. The second part of the work describes the religious language and its functions. Special attention is paid to the instrumental function – the function of using langu age as a means to achieve certain goals. Attention is drawn to the fact that the use of the form and content of religious language not only opens the way for various kinds of manipulations with language and with the help of language, but also for persuasia: the transfer of relevant knowledge, the formation of beliefs, ideas about true values.
Afiliacja: Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Katedra Języków Słowiańskich
E-mail: agadomski@uni.opole.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/12416
DOI: 10.15290/sw.2021.21.09
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4274-0966
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2021
Występuje w kolekcji(ach):Studia Wschodniosłowiańskie, 2021, tom 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_21_2021_A_Gadomski_Persuazia_manipulacia_i_religioznyj_azyk.pdf246,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)