REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Konferencja "Georomantyzm. Literatura - miejsce - środowisko", 3-4 kwietnia 2014 : [36]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  GEOROMANTYZM
  literatura
  miejsce
  środowisko

  redakcja:
  Elżbieta Dąbrowicz
  Marcin Lul
  Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
  Danuta Zawadzka

  Białystok 2015

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Słowo wstępne

 2. miejsca wspólne/sporne/osobne – tożsamość/identyfikacja narodowa – wspólnota terytorialna/krwi/języka

 3. Marta Piwińska
  Wspólne miejsce polsko‑ukraińskie w XIX wieku?
 4. Michał Kuziak
  Fatalna topografia Polaków. O Panu Tadeuszu Mickiewicza
 5. Danuta Zawadzka
  Litwa komparatystyczna – dawniej i dziś
 6. Paweł Bukowiec
  Język, projekt wspólnoty (o niektórych wyobrażeniach tożsamościowych w twórczości pisarzy litewskich z początku XIX wieku)
 7. Aleksander Fieduta
  Język jako narodowość: Józef Emanuel Przecławski czy Osip Antonowicz Prżecławskij?
 8. Monika Bednarczuk
  Mierzenie imperium: Tomasz Zan między Wilnem a Orenburgiem
 9. Iwona Węgrzyn
  Litwini Placyda Jankowskiego. Historia niezrealizowanego projektu wydawniczego
 10. Daniel Kalinowski
  Walka o obcą/swoją przeszłość. Niemiecki romantyk o dawnym Pomorzu
 11. Agata Kłosek
  Lompa i Eichendorff – romantycy Górnego Śląska i ich tożsamość narodowa
 12. Bogusław Wajzer
  Romantyzm potrójnego pogranicza. O śląskich bajkach i bajek zbieractwie na przykładzie pism i działalności Józefa Lompy
 13. Andrzej Fabianowski
  Polin – realna i fantazmatyczna ojczyzna Żydów polskich

 14. z Zachodu na Wschód/ze Wschodu na Zachód – interior/pogranicze – światy bliskie/obce – Orient

 15. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
  Granica w doświadczeniu romantycznych podróżników
 16. Magdalena Dąbrowska
  Z zawartości „podróżniczej” czasopism rosyjskich lat 20. i 30. XIX wieku („Дамский журнал” Piotra Szalikowa)
 17. Włodzimierz Toruń
  „Wyszedłem był na szeroki gościniec…”. Juliusza Słowackiego droga do Europy
 18. Marta Skrzypek
  Obrona zamku w Trembowli w wybranych dumach i poematach z pierwszej połowy XIX wieku
 19. Daria Ambroziak
  Świat Orientu w przekładach Józefa Sękowskiego pod tytułem Opowieści wschodnie
 20. Ewa Róża Janion
  Spotkać ducha miejsca – romantyczne doświadczenie gór Suli w Epirze w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników do Grecji
 21. Jerzy Winiarski
  Romantyczna hermeneutyka wolnej ziemi. Anatolia w poemacie Karola Brzozowskiego i w filmie Nuri Bilge Ceylana
 22. Renata Gadamska-Serafin
  Orient Norwida. Wybrane arabica i islamica literackie

 23. podmiotowość/doświadczenie miejsca/granicy – mapa/topografia/trajektoria

 24. Teresa Rączka-Jeziorska
  Na granicy epok? Mapa warklańskiego ogrodu według hrabiego Michała Jana Borcha (1753–1810)
 25. Anna Kurska
  Ciągle nowo brzmiące miejsce. O doświadczeniu natury i jego roli w kreacji wizerunku Świętego Krzyża na podstawie zapisów z wędrówek po Polsce w XIX wieku
 26. Magdalena Dalman
  Autobiograficzna mapa Europy młodego Zygmunta Krasińskiego. Fragment
 27. Jerzy Borowczyk
  Granice niewinności i doświadczenia. Romantyczne topografie dzieciństwa (Lenartowicz – Blake, Kraszewski – Wordsworth)
 28. Zofia Ożóg-Winiarska
  Wizualizacja rodzinnej ziemi w poemacie Karola Brzozowskiego
 29. Sławomir Rzepczyński
  Ja – dom – świat. O geopodmiotowości Norwida
 30. Ewangelina Skalińska
  Centrum i peryferia w twórczości Norwida
 31. Anna Opiela-Mrozik
  Muzyczne pejzaże w twórczości Gérarda de Nervala
 32. Wiesław Rzońca
  Przestrzeń spod znaku fortepianu Chopina – Warszawa Cypriana Norwida

 33. miasto/środowisko – Rzeczpospolita/Polska regionów – kraj/emigracja

 34. Elżbieta Dąbrowicz
  Romantyzm wileński, warszawski, miejski? Mapa i geneza
 35. Diana Saniewska
  „Romantyczność” i wileński entourage medyczny
 36. Marcin Lul
  Tumult wileński A. D. 1639. Wokół powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Kościół Świętomichalski w Wilnie
 37. Monika Stankiewicz-Kopeć
  Przebudzenie regionów: nieromantyczny regionalizm dum Tomasza Zana i Jana Czeczota
 38. Danuta Dąbrowska
  Dylematy romantycznego regionalizmu. Wokół recepcji Pana Tadeusza Adama Mickiewicza
 39. Anna Marta Dworak
  O niezasadności pojęcia „polski romantyzm krajowy”

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 36
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015O niezasadności pojęcia „polski romantyzm krajowy”Dworak, Anna Marta--
2015Dylematy romantycznego regionalizmu. Wokół recepcji Pana Tadeusza Adama MickiewiczaDąbrowska, Danuta--
2015Przebudzenie regionów: nieromantyczny regionalizm dum Tomasza Zana i Jana CzeczotaStankiewicz‑Kopeć, Monika--
2015Tumult wileński A. D. 1639. Wokół powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Kościół Świętomichalski w WilnieLul, Marcin--
2015„Romantyczność” i wileński entourage medycznySaniewska, Diana--
2015Romantyzm wileński, warszawski, miejski? Mapa i genezaDąbrowicz, Elżbieta--
2015Przestrzeń spod znaku fortepianu Chopina – Warszawa Cypriana NorwidaRzońca, Wiesław--
2015Muzyczne pejzaże w twórczości Gérarda de NervalaOpiela‑Mrozik, Anna--
2015Centrum i peryferia w twórczości NorwidaSkalińska, Ewangelina--
2015Ja – dom – świat. O geopodmiotowości NorwidaRzepczyński, Sławomir--
2015Wizualizacja rodzinnej ziemi w poemacie Karola BrzozowskiegoOżóg-Winiarska, Zofia--
2015Granice niewinności i doświadczenia. Romantyczne topografie dzieciństwa (Lenartowicz – Blake, Kraszewski – Wordsworth)Borowczyk, Jerzy--
2015Autobiograficzna mapa Europy młodego Zygmunta Krasińskiego. FragmentDalman, Magdalena--
2015Ciągle nowo brzmiące miejsce. O doświadczeniu natury i jego roli w kreacji wizerunku Świętego Krzyża na podstawie zapisów z wędrówek po Polsce w XIX wiekuKurska, Anna--
2015Na granicy epok? Mapa warklańskiego ogrodu według hrabiego Michała Jana Borcha (1753–1810)Rączka-Jeziorska, Teresa--
2015Orient Norwida. Wybrane arabica i islamica literackieGadamska-Serafin, Renata--
2015Romantyczna hermeneutyka wolnej ziemi. Anatolia w poemacie Karola Brzozowskiego i w filmie Nuri Bilge CeylanaWiniarski, Jerzy--
2015Spotkać ducha miejsca – romantyczne doświadczenie gór Suli w Epirze w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników do GrecjiJanion, Ewa Róża--
2015Świat Orientu w przekładach Józefa Sękowskiego pod tytułem Opowieści wschodnieAmbroziak, Daria--
2015Obrona zamku w Trembowli w wybranych dumach i poematach z pierwszej połowy XIX wiekuSkrzypek, Marta--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 36