REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11238
Tytuł: Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz
Autorzy: Kierznowski, Łukasz
Słowa kluczowe: stopnie naukowe
awanse naukowe
stopień doktora
stopień doktora habilitowanego
szkolnictwo wyższe
nauka
Data wydania: 2021
Data dodania: 5-lip-2021
Wydawca: Wydawnictwo Difin
Nota biograficzna: Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa UwB, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i opinii do projektów aktów prawnych z tego obszaru. W latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. W ramach praktyki prawniczej doradza władzom uczelni i instytutów badawczych oraz prowadzi szkolenia dla pracowników tych podmiotów. Autor, współautor lub konsultant aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu podmiotach sektora akademickiego.
E-mail: lukasz.kierznowski@gmail.com
Sponsorzy: Publikacja współfinansowana przez Uniwersytet w Białymstoku
Opis: Książka stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach opracowania poddano analizie – w kolejności przyjętej przez ustawodawcę – wszystkie zagadnienia dot. procedury nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego z licznymi odesłaniami do prawniczej literatury naukowej, orzecznictwa sądowego i innych źródeł. Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych, w tym zwłaszcza odpowiedzialnych za sprawy awansów naukowych. Powinna ona zainteresować również władze podmiotów sektora akademickiego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Opracowanie będzie wartościowe także dla osób zainteresowanych tematyką prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lutego 2021 roku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/11238
ISBN: 9978-83-66491-44-1
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: Copyright © by Difin Sp. z o.o. Warszawa 2021;
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Kierznowski_Stopnie_naukowe_Komentarz.pdf2,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)