REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Książki/Rozdziały (WP) : [143]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 143
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Konstytucyjna zasada nullum crimen sine lege certa a istotne części broni palnej jako przedmiot czynności wykonawczej czynu zabronionego z art. 263 § 2 KKRejmaniak, Rafał--
2014Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym w świetle orzecznictwa sądów apelacyjnych i Sądu NajwyższegoTywończuk-Gieniusz, Anna; Rejmaniak, Rafał--
2018Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceKierznowski, Łukasz--
1996Europejska integracja gospodarczaDoliwa-Klepacki, Zbigniew M.--
1995Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnichKulesza, Cezary--
1995Wybory prezydenckieBożyk, Stanisław--
1995Zatrudnianie inwalidów i osób niepełnosprawnychLeszczyńska, Anna--
2019Fairness of the new model of polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research--Kulesza, Cezary
1996Układy zbiorowe pracySierocka, Iwona--
2016Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego. W poszukiwaniu istoty zagadnieniaPerkowski, Maciej; Farhan, Jakub Ali--
2016Komparatystyka prawnicza a umiędzynarodowienie obrotu krajowegoDrabarz, Anna--
2016Umiędzynarodowienie standardów administracji publicznejHryniewicka-Filipkowska, Wioleta--
2016Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowegoKierznowski, Łukasz--
2016Prawo do nauki a indywidualny tryb studiów w PolsceKierznowski, Łukasz; Zoń, Wojciech--
2016Prawo do godności osób autystycznychOksztulski, Maciej--
2016Prawo osób z autyzmem do właściwych warunków mieszkaniowych. Identyfikacja międzynarodowa polskiego porządku prawnegoOksztulski, Maciej--
2016Wielokrotne obywatelstwo i pozycja multiobywatela w prawie polskimKierznowski, Łukasz--
2016„Być państwem” - wymagania stawiane przed podmiotami aspirującymi do państwowości we współczesnym prawie międzynarodowym publicznymKarowicz, Sylwia Afrodyta--
2016Zapewnienie skuteczności unijnych rozporządzeń w prawie krajowym na przykładzie polskich regulacji o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy TerytorialnejZoń, Wojciech--
2016Prawne aspekty aktywności międzynarodowej polskich samorządów w kontekście prowadzonej przez Radę Ministrów polityki zagranicznej RPWnorowski, Konrad--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 143