REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1118
Tytuł: Modelowanie znaczenia w tekście poetyckim, czyli o konceptualizacji przeszłości w liryce Adama Asnyka
Inne tytuły: Modelling meaning in poetic texts, or on conceptualization of the past in Adam Asnyk’s lyrics
Autorzy: Sokólska, Urszula
Juszkiewicz, Agnieszka
Słowa kluczowe: the past
conceptualization
stereotypization
models of the past
valuating
przeszłość
konceptualizacja
stereotypizacja
modele ‘przeszłości'
wartościowanie
Data wydania: 2013
Data dodania: 27-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 315-331
Abstrakt: The article attempts at capturing a linguistic image of the past in A. Asnyk’s texts and presenting symbolic relations between the abstract meaning and the attributes ascribed to it. The author analyzed not only the metaphors containing the lexeme past but also any synonymic notions, periphrases, phrases and terms referring to olden days. On this basis, several models of the past have been distinguished (the past is a living creature, the past is a plant, the past are different kinds of objects and containers, the past is a natural element, the past is nothingness, death and destruction, the past is a memory, the past is a herald of the future) under the condition that the applied divisions are therefore relative due to elusiveness of the described phenomenon. In reality, the past is never perceived, and therefore it cannot be conceptualized univocally.
Afiliacja: Urszula Sokólska - Uniwersytet w Białymstoku
Agnieszka Juszkiewicz - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Urszula Sokólska: ulasokolska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1118
DOI: 10.15290/baj.2013.13.19
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Sokolska_Juszkiewicz.pdf146,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.