REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1080
Tytuł: Modal adverbs, particles and discourse markers across languages. Recent attempts at delimiting the categories in Anglophone and Polish linguistics
Inne tytuły: Przysłówki i partykuły modalne w ujęciu kontrastywnym. Próby klasyfikacji i opisu wykładników modalności epistemicznej we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym i polskim
Autorzy: Rozumko, Agata
Słowa kluczowe: epistemic modality
adverbs
particles
cross-linguistic studies
tendencies
modalność epistemiczna
przysłówki
partykuły
badania kontrastywne
tendencje
Data wydania: 2013
Data dodania: 6-cze-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 13, 2013, s. 289-294
Abstrakt: The aim of this article is to outline some of the recent tendencies in Anglophone and Polish research on epistemic modality. The author observes that while traditionally research focused on modal verbs, most recent publications are concerned with epistemic adverbs, adjectives and modal particles. Attempts at establishing classification criteria for these categories have been made in both Anglophone and Polish linguistics, though international publications discussing means of expressing epistemic modality tend to focus on Germanic and Romance languages. Polish and, more generally, Slavonic languages are almost entirely absent from such cross-linguistic studies (cf. e.g. Discourse Markers and Modal Particles. Categorization and Description edited by L. Degand, B. Cornillie, P. Pietrandrea, 2013). The author stresses the importance M. Danielewiczowa’s contribution to the description of epistemic adverbs in Polish linguistics.
Artykuł jest próbą uchwycenia aktualnych tendencji w opisie wykładników modalności epistemicznej w publikacjach anglojęzycznych i polskich. Autorka odnotowuje przeniesienie uwagi z czasowników modalnych na nieczasownikowe wykładniki modalności – w szczególności przysłówki epistemiczne i partykuły – wśród autorów anglojęzycznych i podsumowuje próby opisania tych jednostek podejmowane w najnowszych publikacjach międzynarodowych i polskich. Zauważa, że międzynarodowe publikacje anglojęzyczne, np. omawiana w artykule monografia Discourse Markers and Modal Particles. Categorization and Description (red. L. Degand, B. Cornillie, P. Pietrandrea, 2013), koncentrują swoją uwagę na językach germańskich i romańskich, podczas gdy języki słowiańskie są w nich niemal zupełnie nieobecne. Podkreśla też wkład publikacji M. Danielewiczowej w badania nad przysłówkami epistemicznymi w językoznawstwie polskim.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: arozumko@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1080
DOI: 10.15290/baj.2013.13.17
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2013, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_13_Rozumko.pdf78,01 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.