REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10310
Tytuł: Гумористичний текст як засiб формування лiнгвокультурологiчноï та орфоепiчноï компетенцiй
Inne tytuły: Humorous text as means for forming of linguoculturological and orphoepical competences
Autorzy: Шевченко, Мирослава
Anchimiuk, Olga
Słowa kluczowe: гумористичний текст
лiнгвокультурологiчна компетенцiя
звуковимова й iнтонацiя
humorous text
linguoculturological competence
sound pronunciation and intonation
Data wydania: 2020
Data dodania: 8-mar-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Wschodniosłowiańskie, T. 20, 2020, s. 301-317
Abstrakt: The researchers of pedagogical cooperation between teacher and student often notice that main difficulties arising for teachers during the teaching process are not uncommon related to authoritarian style of communication. It is especially difficult to overcome them when teaching the pronunciation. Creation of humorous situations during classes can become a step toward overcoming of such difficulties. Jokes, anecdotes, merry songs, animated cartoons and other can allow the teacher to communicate with students as with partners equal in rights and to solve given tasks successfully for forming and development of linguoculturological competence and correct Ukrainian pronunciation.
Afiliacja: Мирослава Шевченко - Киïвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут фiлологiï, Кафедра украïнськоï та росiйськоï мов як iноземних
Olga Anchimiuk - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Kolegium Językoznawstwa
E-mail: Мирослава Шевченко: mirvik@bigmir.net
Olga Anchimiuk: o.anchimiuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10310
DOI: 10.15290/sw.2020.20.21
ISSN: 1642–557X
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7659-4007
0000-0003-2421-5148
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Studia Wschodniosłowiańskie, 2020, tom 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SW_20_2020_M_Szewczenko_O_Anchimiuk_Gumoristicnij_tekst.pdf269,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)