REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10234
Tytuł: Wizerunek nauczycieli na wybranych stronach internetowych szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce
Inne tytuły: Image of teachers presented on the websites of secondary schools associated in the Association for the Oldest Schools in Poland
Autorzy: Garbat, Anita
Słowa kluczowe: wizerunek
nauczyciel
strona internetowa szkoły
szkoła średnia
image
teacher
school website
secondary school
Data wydania: 2020
Data dodania: 24-lut-2021
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1(13), s. 109-121
Abstrakt: Celem artykułu jest analiza wizerunku nauczycieli prezentowanego na stronach internetowych szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Przeanalizowanie dziesięciu stron internetowych szkół pod kątem prezentacji kadry pedagogicznej pozwala stwierdzić, że wirtualna przestrzeń szkoły stanowi niewykorzystany obszar w zakresie ukazywania potencjału merytoryczno- -dydaktycznego nauczycieli. O wizerunek na szkolnej stronie internetowej powinno dbać całego grono pedagogiczne poprzez opracowanie spójnej koncepcji, która ukazałaby nie tylko wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, ale i zainteresowania, pasje nauczycieli.
The purpose of the article is analising image of teachers presented on the websites of secondary schools associated in the Association for the Oldest Schools in Poland. The analysis of ten schools’ websites in terms of the presentation of teaching staff shows that the virtual space of the school is an unused area in terms of showing the substantive and didactic potential of teachers. The entire educational staff should take care of the image on the school website by developing a coherent concept that would show not only education, additional qualifications but also interests, passions of teachers.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: garbat.anita@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/10234
DOI: 10.15290/parezja.2020.13.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2020_A_Garbat_Wizerunek_nauczycieli_na_wybranych_stronach_internetowych.pdf171,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons