REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10226
Tytuł: Profesjonalizm nauczyciela a kultura praw dziecka w szkole
Inne tytuły: Teacher’s professionalism and children’s rights culture in school
Autorzy: Babicka-Wirkus, Anna
Słowa kluczowe: kultura praw dziecka
profesjonalizm nauczyciela
szkoła
children’s rights culture
teacher’s professionalism
school
Data wydania: 2020
Data dodania: 23-lut-2021
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1(13), s. 13-24
Abstrakt: Artykuł porusza problematykę urzeczywistniania kultury praw dziecka w szkole i roli, jaką w tym procesie odgrywa nauczyciel profesjonalista. Praktykowanie tej kultury w codzienności szkoły jest zadaniem wymagającym posiadania przez nauczyciela nie tylko gruntownej wiedzy na temat praw dziecka i praw człowieka, ale także akceptacji tych idei oraz stworzenia możliwości doświadczania i upominania się o nie w szkole. Akademicki i potoczny dyskurs na temat profesjonalizmu nauczyciela pomija lub marginalnie traktuje ten wymiar, co skutkuje niskim poziomem praktykowania kultury praw dziecka w szkołach. Stan ten ma znaczenie również dla jakości przygotowania obywateli do życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim, dla którego podstawą są prawa człowieka i prawa dziecka.
The article deals with the issue of implementing the culture of children’s rights in school and the role of a professional teacher in this process. Practicing this culture in everyday school life is a task that requires the teacher not only to have a thorough knowledge of the rights of the child and human rights, but also to accept these ideas and create opportunities to experience and claim them at school. The academic and colloquial discourse on teacher professionalism ignores or marginally treats this dimension, which results in a low level of practice of children’s rights culture in schools. This state is also important for the quality of citizens’ preparation for life in a democratic civil society based on human and children’s rights.
Afiliacja: Akademia Pomorska w Słupsku
E-mail: anna.babicka-wirkus.apsl.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10226
DOI: 10.15290/parezja.2020.13.02
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2020, nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_1_2020_A_Babicka_Wirkus_Profesjonalizm_nauczyciela.pdf295,04 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons