REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10150
Tytuł: Использование языковой игры для развития межкультурной компетенции у студентов-поляков
Inne tytuły: Zastosowanie gry językowej w nauczaniu języka rosyjskiego polskich studentów w celu kształtowania kompetencji międzykulturowej
Application of language games in teaching Russian to Polish students in order to shape intercultural competence
Autorzy: Anchimiuk, Olga
Michaluk, Maryna
Słowa kluczowe: język rosyjski jako obcy
lingwistyka kulturowa
kompetencja międzykulturowa
gra językowa
Russian as a foreign language
cultural linguistics
intercultural competence
language games
Data wydania: 2020
Data dodania: 28-sty-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, T. 24, 2020, s. 7-17
Abstrakt: Wzajemne kontakty przedstawicieli różnych kultur często prowadzą do powstania trudności komunikacyjnych. W artykule podjęto próbę zweryfikowania gry językowej, która w procesie komunikacji międzykulturowej odzwierciedla niepowtarzalność języka i kultury narodowej. Autorzy, w oparciu o podejście lingwistyki kulturowej, proponują różnorodne formy i sposoby pracy dydaktycznej z wykorzystaniem dowcipów, zagadek, anegdot i aforyzmów. W rezultacie przeprowadzonych badań powstał szereg różnorodnych ćwiczeń dydaktycznych, które pomagają zrozumieć sens i istotę gry językowej. Jednocześnie zaproponowane zadania zostały skonstruowane w taki sposób, aby pomagały uczącym się rozwijać kompetencję międzykulturową, ponieważ jej opanowanie pozwala unikać trudności w relacjach z przedstawicielami innych języków i kultur.
Mutual contacts between representatives of different cultures often lead to communication difficulties. The article attempts to verify language games which in the process of intercultural communication reflect the uniqueness of the national language and culture. The authors, on the basis of the cultural linguistic approach, offer various forms and ways of didactic work using jokes, puzzles, anecdotes and aphorisms. Teaching to understand the meaning of language games, which occupy an important place in everyday language contacts, using them in learning and teaching a foreign language, helps learners develop intercultural competence. Mastering them allows the avoidance of difficulties in relations with representatives of other languages and cultures.
Afiliacja: dr Olga Anchimiuk - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
dr Maryna Michaluk - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
E-mail: dr Olga Anchimiuk: o.anchimiuk@uwb.edu.pl
dr Maryna Michaluk: m.michaluk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/10150
DOI: 10.15290/lingdid.2020.24.01
ISSN: 1731-6332
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2421-5148
0000-0003-3135-9975
Typ Dokumentu: Article
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Linguodidactica, 2020, tom XXIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_24_O_Anchimiuk_M_Michaluk_Ispolʹzovanie_azykovoj_igry.pdf214,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)