REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Szerszunowicz, Joanna

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 1 do 20 z 67  Dalej >
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
20103o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios – ACTAS / 3rd Interdisciplinary Colloquium on Proverbs – PROCEEDINGS Edited by Rui JB Soares (AIP-IAP), Outi Lauhakangas (AIP-IAP) Tipografia Tavirense, Tavira, Portugal 2010, pp. 576Szerszunowicz, Joanna--
2009Ai Inoue, Present-Day Spoken English: A Phraseological Approach Kaitakusha, Tokyo 2007Szerszunowicz, Joanna--
2017Analiza konotacji leksemu miód w zasobach wybranych języków europejskichSzerszunowicz, Joanna--
2020Applied Linguistics Perspectives on Reproducible Multiword Units: Foreign Language Teaching and Lexicography--Szerszunowicz, Joanna; Gorlewska, Ewa
2008Barbara Rodziewicz, Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w jezyku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin 2007, ss. 193Szerszunowicz, Joanna--
2002Bikulturowość leksykalna mieszkańców pogranicza (w ujęciu przekładoznawczym)Szerszunowicz, Joanna--
2016Culture-bound food terms in a contrastive perspectiveGoskheteliani, Irine; Szerszunowicz, Joanna--
2022Dorota Połowniak-Wawrzonek, Frazeologizmy i skrzydlate słowa wywodzące się z piosenek oraz modyfikacje tych połączeń (na wybranych przykładach), Wydawnictwo Libron, Kraków 2021, ss. 268Szerszunowicz, Joanna--
2008Elementy komparatystyki w kształceniu językowymSzerszunowicz, Joanna--
2012English-Polish contrastive phraseologySzerszunowicz, Joanna--
2013Estonia and Poland: Creativity and Tradition in Cultural Communication. Volume 1: Jokes and Their Relations, Edited by L. Laineste, D. Brzozowska, W. Chłopicki, Tartu: ELM Scholarly Press, Tartu 2012, pp. 284Szerszunowicz, Joanna--
2011Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi JERZEMU BARTMIŃSKIEMU, red. nauk. Wojciech Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, ss. 248Szerszunowicz, Joanna--
2017Frazeologia w kształceniu językowymSzerszunowicz, Joanna; Frąckiewicz, Małgorzata K.; Awramiuk, Elżbieta--
2002Funkcja motywacji znaczeniowej frazeologizmu w przekładzieSzerszunowicz, Joanna--
2023Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski (red.) Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2021, ss. 134Szerszunowicz, Joanna--
5-lip-2023Imiennictwo Hajnówki na podstawie inskrypcji nagrobnych cmentarzy hajnowskichGawroń, MałgorzataSzerszunowicz, Joanna-
2007Imię Piotr jako komponent związków frazeologicznych w ujęciu konfrontatywnym (na materiale wybranych języków europejskich)Szerszunowicz, Joanna--
2020IntroductionSzerszunowicz, Joanna; Awier, Martyna--
2020IntroductionSzerszunowicz, Joanna; Gorlewska, Ewa--
2021IntroductionSzerszunowicz, Joanna--