REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11658
Tytuł: Frazeologia w kształceniu językowym
Autorzy: Szerszunowicz, Joanna
Frąckiewicz, Małgorzata K.
Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
frazeologia
lingwodydaktyka
Data wydania: 2017
Data dodania: 6-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Książka zawiera omówienie wybranych zagadnień dotyczących frazeologii w kontekście lingwodydaktyki. Poszczególne rozdziały poświęcone są: problemom teoretycznym, leksykograficznym i normatywnym w dydaktyce frazeologii, frazeologii w perspektywie stylistyczno-pragmatycznej oraz powiązaniom frazeologii z kulturą. Rozważania teoretyczne uzupełniają wskazówki, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Pracę uzupełnia aneks, w którym zebrano bogatą reprezentację stałych połączeń wyrazowych uporządkowanych w pewnych grupach, np. odstępstwa od normy, frazeologizmy wybranych stylów funkcjonalnych, frazeologizmy funkcjonalne, frazeologizmy w perspektywie kontrastywnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/11658
ISBN: 978-83-7431-516-6
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frazeologia_w_ksztalceniu_jezykowym.pdf3,96 MBAdobe PDFOtwórz
Frazeologia_w_ksztalceniu_jezykowym_okladka.pdf5,98 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)