REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5177
Tytuł: Culture-bound food terms in a contrastive perspective
Inne tytuły: Zdeterminowane kulturowe nazwy kulinariów w perspektywie kontrastywnej
Autorzy: Goskheteliani, Irine
Szerszunowicz, Joanna
Słowa kluczowe: culture-bound units
food terms
cross-linguistic equivalence
translatability
leksyka zdeterminowana kulturowo
nazwy potraw
międzyjęzykowa ekwiwalencja
przekładalność
Data wydania: 2016
Data dodania: 15-lut-2017
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 16, 2016, s. 127-146
Abstrakt: The food terms typical of a given culture constitute an important group of culturally determined lexis. Many of them belong to lacunary units, i.e. they zero equivalents, which means that they do not have counterparts in the target language. They manifest cultural significance and have bog connotative potential. The aim of the paper is to analyse their specifics in a contrastive perspective. The analysis will be conducted on the example of Polish and Georgian names. The equivalence of such expressions will be discussed at two levels: systematic and translational.
Jedną z ważnych grup leksyki zdeterminowanej kulturowo są nazwy potraw właściwe danej kulturze. Wiele z nich to jednostki lakunarne, czyli takie wyrazy i wyrażenia, które nie posiadają obcojęzycznych odpowiedników. Mają one często duże znaczenie kulturowe i są obdarzone dużym potencjałem konotacyjnym. Celem artykułu jest analiza ich specyfiki w ujęciu międzyjęzykowym na przykładzie wybranych nazw polskich i gruzińskich. Omawiane są dwa zjawiska: ekwiwalencja tych jednostek na poziomie systemowym oraz przekład nazw kulinarnych o silnym osadzeniu kulturowym.
Afiliacja: Irine Goskheteliani - Batumi Shota Rustaveli State University
Joanna Szerszunowicz - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Irine Goskheteliani: igoshkheteliani@yahoo.com
Joanna Szerszunowicz: joannaszersz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/5177
DOI: 10.15290/baj.2016.16.08
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2016, nr 16

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.