REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Gnatowski, Michał

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 4 do 21 z 21 < Porzedni 
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1996Kontrowersje i konflikty między polskim i radzieckim podziemiem na północno-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej w latach 1943-1944 w świetle dokumentówGnatowski, Michał--
2000Kulisy radzieckich starań o ponowne włączenie regionu białostockiego w skład ZSRR (1942-1944)Gnatowski, Michał--
2003Kwestia białoruska w dokumentach delegatury rządu i Armii Krajowej przechowywanych w PolsceGnatowski, Michał--
2005Nowe radzieckie dokumenty o antyreligijnej działalności władz w obwodach baranowickim, brzeskim i pińskim w latach 1940-1941Gnatowski, Michał--
2006Nowe radzieckie dokumenty o postawach ludności i polskim podziemiu niepodległościowym w regionie białostockim w latach 1940-1941Gnatowski, Michał--
1998Problemy SZP-ZWZ w regionie białostockim w latach 1939-1941 w świetle dokumentów NKWD (NKGB)Gnatowski, Michał--
1999Radziecka administracja wojskowa na północno-wschodnich ziemiach Polski i scenariusze ich aneksji w radzieckich dokumentach (wrzesień-grudzień 1939 r.)Gnatowski, Michał--
2004Radzieckie dokumenty o postawach ludności i polskim podziemiu niepodległościowym w obwodach baranowickim i pińskim w latach 1939-1941Gnatowski, Michał--
2010Radzieckie dokumenty o problemach oświaty w Zachodniej Białorusi i na Białostocczyźnie w latach 1939–1941Gnatowski, Michał--
2002Radzieckie dokumenty o przygotowaniach do wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi oraz sprawozdania z przebiegu kampanii wyborczej w województwach i powiatach. Cz. IGnatowski, Michał--
2003Radzieckie dokumenty o przygotowaniach do wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi oraz sprawozdania z przebiegu kampanii wyborczej w województwach i powiatach. Cz. IIGnatowski, Michał--
2001Radzieckie dokumenty o represjach za stłumienie komunistycznych rebelii w Skidlu i Grodnie we wrześniu 1939 r.Gnatowski, Michał--
2000Radzieckie dokumenty o staraniach ZSRR w celu ponownego zajęcia ziem regionu białostockiegoGnatowski, Michał--
2008Raport Komisji Specjalnej KC KP(b)B o rezultatach sprawdzenia faktów zawartych w liście do redakcji „Prawdy” o sytuacji w BiałymstokuGnatowski, Michał--
1995W sprawie walk nowogródzkich oddziałów AK z partyzantami radzieckimi w Mociewiczach i Buciłach 19 listopada 1943 r.Gnatowski, Michał--
1991Wiejska ludność Białostocczyzny w okresie okupacji niemieckiej (1941-1944). Uwarunkowania i przejawy postaw politycznychGnatowski, Michał--
1993Z dziejów Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej (1941-1944)Gnatowski, Michał--
1989Żydzi Białostocczyzny w okresie okupacji hitlerowskiej. (Główne problemy)Gnatowski, Michał--