REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2959
Tytuł: Nowe radzieckie dokumenty o antyreligijnej działalności władz w obwodach baranowickim, brzeskim i pińskim w latach 1940-1941
Inne tytuły: New Soviet documents concerning ant-religious activities of Soviet authorities in the districts of Baranowice, Brześć and Pińsk in the years 1940-1941
Новые советские документы о антирелигиозной деятельности властей в барановичской, брестской и пинской областях в 1940-1941 гг.
Autorzy: Gnatowski, Michał
Słowa kluczowe: źródła
dokumenty źródłowe
polityka wyznaniowa - ZSRR
propaganda - ZSRR
Baranowicze (Białoruś ; okręg) - religia
Brześć (Białoruś ; okręg) - religia
Pińsk (Białoruś ; okręg) - religia
Data wydania: 2005
Data dodania: 15-cze-2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 15, 2005, s. 251-272
Seria: Z tajnych archiwów radzieckich;11
URI: http://hdl.handle.net/11320/2959
DOI: 10.15290/sp.2005.15.09
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2005, tom XV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_15_Gnatowski.pdf3,08 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.