REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/723
Tytuł: Radzieckie dokumenty o problemach oświaty w Zachodniej Białorusi i na Białostocczyźnie w latach 1939–1941
Inne tytuły: Soviet documents on the problems faced by the system of education in West Belarus and Bialystok Region in 1939–1941
Советские документы о проблемах просвещения в Западной Белорусси и на Белосточчине в 1939–1941 гг.
Autorzy: Gnatowski, Michał
Słowa kluczowe: oświata
ziemie północno-wschodnie II Rzeczpospolitej
Zachodnia Białoruś
Białostocczyzna
organizacja szkolnictwa
Data wydania: 2010
Data dodania: 26-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. XVIII, 2009/2010, s. 421-447
Abstrakt: Publikacja zawiera 7 dokumentów z tajnych radzieckich archiwów, dotąd niepublikowanych, przedstawiających zamierzenia radzieckich władz w zakresie organizacji radzieckiego szkolnictwa w Zachodniej Białorusi i na Białostocczyźnie oraz trudności kadrowe i materiałowe szkół na tym obszarze. Dokument 2 zawiera obszerną informację o stanie do wojny na ziemiach północno-wschodnich Polski, określanych przez ZSRR jako Zachodnia Białoruś. Informacje zawarte w tym dokumencie są istotne również dlatego, że zawierają dane statystyczne oparte na polskich archiwach, które zaginęły. Interpretacja ich i dobór faktografii oczywiście przedstawia radziecki punkt widzenia spraw polskich, daleki od ówczesnej rzeczywistości. Trzy ostatnie dokumenty dotyczą oświaty na Białostocczyźnie, a zwłaszcza radzieckich szkół polskojęzycznych, które borykały się z brakiem programów i podręczników w języku polskim. Niedobór wszystkiego w radzieckim systemie szczególnie silnie dotknął te szkoły.
URI: http://hdl.handle.net/11320/723
DOI: 10.15290/sp.2009-2010.18.13
ISSN: 0867-1370
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Studia Podlaskie, 2009/2010, tom XVIII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Studia_Podlaskie_18_Gnatowski.pdf214,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.