REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9936
Tytuł: Frazeologia a reprodukowalność w teorii i w praktyce komunikacyjnej: problemy - metody analizy - opis
Redaktor(rzy): Chlebda, Wojciech
Tarsa, Jadwiga
Słowa kluczowe: frazeologia
frazeologizm
jednostka odtwarzalna
reprodukowalność
phraseology
phraseological unit
reproducible unit
reproducibility
Data wydania: 2020
Data dodania: 21-gru-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Intercontinental Dialogue on Phraseology;6
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, Białystok 10-12 września 2018
Sponsorzy: The volume has been financed by the Philological Department of the University of Bialystok
URI: http://hdl.handle.net/11320/9936
ISBN: 978-83-7431-643-9
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by University of Bialystok, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa EUROPHRAS2018: Reproducibility from a phraseological perspective: Structural, functional and cultural aspects, 10-12 września 2018

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Frazeologia_a_reprodukowalnosc.pdfIDP_62,45 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.