REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku : [2093] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku jest jednostką organizacyjną podległą Rektorowi Uniwersytetu w Białymstoku, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu.

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku jako Sekcja Wydawnicza powołana zarządzeniem kierownika ds. Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1997 roku białostocka Filia UW usamodzielniła się. W drodze ustawy powołano samodzielną uczelnię - Uniwersytet w Białymstoku. W tym samym roku zreformowano Sekcję Wydawniczą: zgodnie ze Statutem Uniwersytetu w Białymstoku zmieniono nazwę na Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ustanawiając je jednostką ogólnouczelnianą.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazują się monografie, prace zbiorowe, materiały konferencyjne, podręczniki, periodyki i informatory.

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku:

 1. Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej
 2. Białostockie Archiwum Językowe
 3. Białorutenistyka Białostocka
 4. Białostockie Studia Literaturoznawcze
 5. Białostockie Teki Historyczne
 6. Elpis : czasopismo teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku
 7. Formalized Mathematics
 8. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
 9. Linguodidactica
 10. Miscellanea Historico-Iuridica
 11. Optimum - Studia Ekonomiczne
 12. Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
 13. Pogranicze. Studia Społeczne
 14. Rocznik Teologii Katolickiej
 15. Studia Podlaskie
 16. Studia Teologii Dogmatycznej
 17. Studia Wschodniosłowiańskie
 18. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

Kontakt: ul. Ciołkowskiego 1M, pok. 1049, 1051, 1053 (parter) WYDZIAŁ MATEMATYKI (KAMPUS)
15-245 Białystok
tel. (85) 745 7120, (85) 745 7102, (85) 745 7059
e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl
strona www: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl/

Przeglądaj

Kolekcje w zespole