REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/993
Tytuł: Sprawność pisania na poziomie zaawansowanym. Prezentacja wybranych wyników badań na przykładzie PNJN – pisanie z ortografią
Inne tytuły: Writing skill in the higher education (exemplified by selected results of questionnaire study to teach German)
Schreiben auf dem fortgeschrittenen Niveau. Zu ausgewählten Ergebnissen der Untersuchungen am Beispiel des Faches Praktischer Unterricht – Schreiben mit der deutschen Rechtschreibung
Autorzy: Bawej, Izabela
Słowa kluczowe: writing
German
language
speech
communication
Data wydania: 2013
Data dodania: 15-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Linguodidactica, tom XVII, 2013, s. 21-34
Abstrakt: The aim of this article is to discuss the phenomenon of writing skill in the process of foreign language learning. In the first part of the article the Author tries to describe the notion of writing in the communication. This paper is based not only on the theoretical considerations about the problem of writing at the advanced level but also contains conclusions drawn from the action research. She tries to show and to explain the status of the writing skill in German. In the second part the paper presents the results of a quantitative-qualitative study made among students of Applied Linguistics who learn German as a foreign language.
Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit dem Phänomen der Fertigkeit Schreiben im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Es gibt heute kaum Zweifel, dass Schreiben einen wichtigen Platz im Lernprozess fortgeschrittener Lerner hat. Im theoretischen Teil des Artikels werden die Rolle und das Wesen der Schreibkompetenz in der Fremdsprachendidaktik diskutiert. Im zweiten Teil wird eine Befragung von den Deutsch lernenden Studenten der Fachrichtung Angewandte Linguistik zur Rolle der Fertigkeit Schreiben in der deutschen Sprache dargestellt.
Afiliacja: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
URI: http://hdl.handle.net/11320/993
DOI: 10.15290/lingdid.2013.17.02
ISSN: 1731-6332
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Linguodidactica, 2013, tom XVII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Linguodidactica_17_Bawej.pdf152,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.