REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9844
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWalczak, Bogdan-
dc.date.accessioned2020-11-26T09:34:24Z-
dc.date.available2020-11-26T09:34:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 351-361pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9844-
dc.description.abstractThe article is devoted to the presentation of two types of Norwid’s attempts at “exploration of a word” based on selected examples. The first type involves revealing, with varying accuracy, a word’s inner, etymological motivation. The second type consists in revealing the external contexts of a word’s history and its entire lexical layer (discovery of their relation to history, culture, ideology, etc.).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectetymologypl
dc.subjectromantic inspired linguisticpl
dc.subjectsound and meaning associationspl
dc.subjectetymologiapl
dc.subjectromantyczne językoznawstwo natchnionepl
dc.subjectskojarzenia dźwiękowe i znaczeniowepl
dc.titleNorwidowskie odkrywanie słowapl
dc.title.alternativeNorwid’s exploration of a wordpl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimpl
dc.description.referencesBirkenmajer J., 1926, Żeromski jako lingwista, „Język Polski” XI, s. 129–136, 168–176.pl
dc.description.referencesBirkenmajer J., 1934, Henryk Sienkiewicz o czystości języka, „Poradnik Językowy”, s. 132–137.pl
dc.description.referencesChrzanowski I., 1927, Niemcewicz jako miłośnik i obrońca mowy ojczystej, „Prace Filologiczne”, XII, s. 260–274.pl
dc.description.referencesDoroszewski W., 1982, Zagadnienia introspekcji w językoznawstwie, [w:]W. Doroszewski, Język – myślenie – działanie, Warszawa, s. 75–94.pl
dc.description.referencesFik I., 1930, Uwagi nad językiem Cypriana Norwida, Kraków.pl
dc.description.referencesKsięga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, ułożona przez P. Hertza i W. Kopalińskiego, 1975, Warszawa.pl
dc.description.referencesKurkowska H., 1950, Językoznawstwo natchnione, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 8–11.pl
dc.description.referencesLewaszkiewicz T., Walczak B., Zgółkowa H., 1984, Cyprian Kamil Norwid jako lingwista i filolog, „Studia Polonistyczne” XI/XII, s. 165–204.pl
dc.description.referencesLudzie Oświecenia o języku i stylu, 1958–1959, red. M.R. Mayenowa, oprac. Z. Florczak i L. Pszczołowska, t. I–III, Warszawa.pl
dc.description.referencesNitsch K., 1916, Żeromski o języku polskiego ludu pracującego, „Język Polski” III, s. 18–20.pl
dc.description.referencesNorwid C., 1971–1973, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. 6–7: Proza, t. 8–10: Listy, Warszawa.pl
dc.description.referencesPapierkowski S.K., 1964, Bolesław Leśmian. Studium językowe, Lublin.pl
dc.description.referencesPapierkowski S.K., 1972, Stefan Żeromski jako znawca i miłośnik języka polskiego, [w:] S.K. Papierkowski, Z badań nad językiem i literaturą, Lublin, s. 158–217.pl
dc.description.referencesPigoń S., 1965, Żeromskiego i K. Nitscha wymiana listów w sprawie polskiego słownika gwarowego, „Język Polski” XLV, s. 72–76.pl
dc.description.referencesRzepka W.R., Walczak B., 1992, Łukasza Górnickiego teoria kultury języka, „Studia Polonistyczne” XVIII/XIX, s. 147–168.pl
dc.description.referencesSawicka J., 1976, „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Wrocław.pl
dc.description.referencesUłaszyn H., 1926, Żeromski a język polski, „Przegląd Współczesny” XVII, s. 417–435.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1982, Galicyzmy we współczesnej polszczyźnie (Uwagi – między innymi – socjolingwistyczne), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie” 38, „Prace Wydziału Humanistycznego” 11, s. 327–345.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1986, Metoda świadectw bezpośrednich w badaniach etymologicznych nad zapożyczeniami, „Prace Filologiczne” XXXIII, s. 171–179.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1988, Chronologie des influences franc¸aises sur le polonais, „Studia Romanica Posnaniensia” XIII, s. 193–199.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1992, Pierwszy polski wstęp do filologii słowiańskiej, [w:] XVII Konferencja Młodych Językoznawców. Język. Teoria – Dydaktyka, red. J. Brzeziński i P. Suder, Zielona Góra, s. 123–132.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1998a, Adama Mickiewicza Pomysły etymologiczne, [w:] Studia nad językiem Adama Mickiewicza, red. M. Białoskórska i L. Mariak, Szczecin, s. 113–126.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1998b, Adam Mickevič za slavjanskite ezici, „Plovdivski Universitet Paisij Chilendarski, Naučni Trudove (Filologija)” 36, kn. 1, s. 587–597.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1999a, Adam Mickiewicz o językach słowiańskich, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. V, cz. 2, red. Z. Krążyńska i Z. Zagórski, Poznań, s. 105–115.pl
dc.description.referencesWalczak B., 1999b, Mickiewicz – paleoslawista, „Prace Filologiczne” XLIV, s. 535–544.pl
dc.description.referencesWalczak B., 2002, Dzieła Sebastiana Fabiana Klonowica – nieocenione źródło szesnastowiecznego słownictwa środowiskowego, „Przegląd Wielkopolski” XVI, nr 3–4 (57–58), s. 21–25.pl
dc.description.referencesWalczak B., 2003, Pъrvijat polski uvod v slavjanskata filologija, „Plovdivski Universitet Paisij Chilendarski, Naučni Trudove (Filologija)” 41, kn. 1, s. 365–374.pl
dc.description.referencesWalczak B., 2010a, O językach, które odchodzą, [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9–11 października 2008 roku, red. M. Milewska-Stawiany i E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 21–33.pl
dc.description.referencesWalczak B., 2010b, Cyprian Kamil Norwid o języku polskim, „Poradnik Językowy”, zesz. 1, s. 18–23.pl
dc.description.referencesWalczak B., Piotrowska A.K., 2008, Mickiewicz – slavista, [w:] Adam Mickiewicz a Slované, red. M. Balowski, Ostrava, s. 11–35.pl
dc.description.referencesWęgier J., 1972, Język Franciszka Bohomolca, Poznań.pl
dc.description.firstpage351pl
dc.description.lastpage361pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Walczak_Norwidowskie_odkrywanie_slowa.pdf138,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.