REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9838
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKowalewska-Dąbrowska, Jolanta-
dc.date.accessioned2020-11-23T13:00:24Z-
dc.date.available2020-11-23T13:00:24Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 255-274pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9838-
dc.description.abstractThe article shows selected aspects of poetically created fragment of reality involving the relations between the word (or more widely: speaking, speech) and silence in Anna Kamieńska’s writings. While reconstructing the subjective depiction of the word and silence, I take as my point of reference the everyday depiction of both terms. I have interpreted selected lyrical poems from the poet’s later collections (published from 1970), because at that time, marked with the painful experience of her husband’s death, she voiced and expressed difficult existential experiences in her poetry, and their poetical formation shows a close relation between the WORD (SPEAKING) and SILENCE. The axiological marking of the word (speaking) is ambivalent in her poems, words are either positive or negative. The word (speaking) plays an important part in interpersonal communication because positive values are given to important, valuable and truth-related words. On the other hand, negative values are attributed to the word when it is not a carrier of the truth, when it causes harm, and it is unnecessary. When confronted with such word (speech), silence is more highly considered. The negative evaluation is also attributed to dark words, the ones which name unfavourable life experiences. Silence becomes more important (and more of value) than speech when words appear powerless, when they fail to express what is too difficult or impossible to convey. In many of her poems, Kamieńska forms a relation between speech and silence (and also keeping quiet) through the revealed or only suggested life border situation, that is death. When facing the ultimate things, words truly mean nothing, they are needless, and the only thing remaining is silence.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectsemantic analysispl
dc.subjectwordpl
dc.subjectsilencepl
dc.subjectidiolectic depiction of the worldpl
dc.subjectassigning valuespl
dc.subjectanaliza semantycznapl
dc.subjectsłowopl
dc.subjectmilczeniepl
dc.subjectidiolektalny obraz światapl
dc.subjectwartościowaniepl
dc.titleSłowo i milczenie w poezji Anny Kamieńskiejpl
dc.title.alternativeThe word and silence in Anna Kamieńska’s poetrypl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Gdańskipl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Biały rękopis, Warszawa 1970.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Herody, Warszawa 1972.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Drugie szczęście Hioba, Warszawa 1974.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Rękopis znaleziony we śnie, Warszawa 1978.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Wiersze jednej nocy, Warszawa 1981.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Dwie ciemności i wiersze ostatnie.pl
dc.description.referencesA. Kamieńska, Milczenia i psalmy najmniejsze, Kraków 1988.pl
dc.description.referencesChojnowski Z., 1995, Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn.pl
dc.description.referencesDąmbska I., 1963, Milczenie jako wyraz i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne”, z. 1, s. 73–79.pl
dc.description.referencesDąmbska I., 1971, O funkcjach semiotycznych milczenia, „Studia Semiotyczne” nr 2, s. 77–87.pl
dc.description.referencesDłuski S., 1998, Kamieńska metafizyczna, „Kresy” z. 1, s. 66–73.pl
dc.description.referencesDłuski S., 2002, Egzystencja i metafizyka. O poezji Anny Kamieńskiej, Rzeszów.pl
dc.description.referencesFaryno J., 1999, Skąd wiesz, kiedy milczę?, [w:] Semantyka milczenia, red. K. Handke, Warszawa, s. 33–46.pl
dc.description.referencesHandke K., 1999, Między mową a milczeniem, [w:] Semantyka milczenia, red. K. Handke, Warszawa, s. 9–16.pl
dc.description.referencesKowalewska-Dąbrowska J., 2002, Gdy milczenie jest mową... – kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 24–38.pl
dc.description.referencesKozłowska A., 2009, Problemy z idiolektem, [w:] Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, red. T Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa, s. 111–131.pl
dc.description.referencesŁaziński M., 1997, Opozycja czasowników mówić – powiedzieć w języku polskim. Analiza leksykalna i aspektowa, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa.pl
dc.description.referencesMaćkiewicz J., 1999, Słowo o słowie. Potoczna wiedza o języku, Gdańsk.pl
dc.description.referencesPajdzińska A., 1991, Nazwy mówienia w języku polskim, [w:] Język a kultura, t. 2. Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina i J. Bartmiński, Wrocław, s. 53–64.pl
dc.description.referencesPajdzińska A., 1998, Semantyka ciemności w poezji Anny Kamieńskiej, „Prace Filologiczne”, t. XLIII, s. 347–355.pl
dc.description.referencesPiętkowa R., 1995, «W ciemności widzieć a w jasności ślepnąć» – oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej, „Język Artystyczny”, nr 9, s. 44–55.pl
dc.description.referencesPisarkowa K., 1994, O komunikatywnej funkcji przemilczenia, [w:] Z pogranicza stylistyki, semantyki i historii języka, Kraków, s. 25–33.pl
dc.description.referencesPuzynina J., 2006, Słowo poety, Warszawa.pl
dc.description.referencesRokoszowa J., 1983, Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr XL, Wrocław, s. 129–137.pl
dc.description.referencesRokoszowa J., 1994, Milczenie jako fakt językowy, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr L, Warszawa, s. 129–137.pl
dc.description.referencesTokarski R., 1998, Kulturowe i tekstotwórcze aspekty profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 34–52.pl
dc.description.referencesWierzbicka E., 2003, Textual, extratextual and metatextual silence in contemporary Polish, [w:] „Die Welt der Slaven. Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav 6)”, redaktorzy tomu: Renate Blankenhorn, Joanna Błaszczak i inni, Monachium, s. 238–247.pl
dc.description.referencesZarębianka Z., 1992, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski, Lublin.pl
dc.description.referencesZarębianka Z., 1993, Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków.pl
dc.description.referencesZarębianka Z., 1997, Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków.pl
dc.description.referencesZaworska H., 1987, Trzecie szczęście Hioba, „Twórczość”, nr 1, s. 75–80.pl
dc.description.firstpage255pl
dc.description.lastpage274pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Kowalewska_Dabrowska_Slowo_i_milczenie_w_poezji_Anny_Kamienskiej.pdf175,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.