REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9827
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSiuciak, Mirosława-
dc.date.accessioned2020-11-20T10:16:32Z-
dc.date.available2020-11-20T10:16:32Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationOdkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 147-160pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-451-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9827-
dc.description.abstractThe article discusses the current situation in Upper Silesia, where an ongoing debate concerning the ways of marking regional identity is taking place. Silesians as a group are significantly attached to their traditions, culture, and language, since these aspects helped them endure the centuries-long separation from the Polish state and Polish culture-forming processes. Despite this complicated history, both the subdialects used in Silesia and the cultural specificity have remained tied with the Polish tradition; however, some divergent elements can be discerned. Regrettably, the only natural aspirations to express their own regional identity demonstrated by the Silesian community are being exploited by local political circles which manipulate the image of Silesians, presenting them as an ethnic group hostile towards the Polish state. In order to do so, concepts such as nation and nationality are reinterpreted, forming a false binary opposition: Polish nationality vs. Silesian nationality. The activism of these separatist political groups consists in attempting to introduce amendments to the “Act on National and Ethnic Minorities and on the Regional Language”. The authors of this project intend to enforce the proclamation of the “Silesian regional language”. This act would generate a new legal and political position, in which Silesian would be given the status of an official language and become fixed in the public space of Upper Silesia. Thus, the debate concerning “the Silesian language” occurs on several planes: political, journalistic, legal, and common – in online discussion forums. It is relatively least observable in scientific discourse as a vast majority of Polish linguists considers Silesian to be a dialect of Polish, which could become a separate language only after having undergone a complex process of standardisation and codification.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectUpper Silesiapl
dc.subjectethnic grouppl
dc.subjectnationpl
dc.subjectlanguagepl
dc.subjectdialectpl
dc.subjectGórny Śląskpl
dc.subjectgrupa etnicznapl
dc.subjectnaródpl
dc.subjectjęzykpl
dc.subjectdialektpl
dc.titleIdeologizacja pojęć naród i język w świetle dyskusji o statusie Ślązaków i ich mowypl
dc.title.alternativeIdeologization of the concepts of nation and language in the context of the discussion on the status of Silesians and their languagepl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląskipl
dc.description.referencesCząstka-Szymon B., 2011, Wokół badań nad gwarą śląską w perspektywie historycznej, [w:] Śląskie Miscellanea, t. 24, Katowice.pl
dc.description.referencesCząstka-Szymon B., 2013, Opinia o projekcie zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, „LingVaria” VIII, 1 (15), s. 185–198.pl
dc.description.referencesHannan K., 2005, Naród i język śląski w perspektywie etnolingwistycznej, [w:] Górny Śląsk wyobrażony: wokół mitów, symboli i bohaterów dyskursów narodowych, Herder-Institut, red. J. Haubold-Stolle, B. Linek, Opole, s. 138–156.pl
dc.description.referencesKamusella T., 2009, The Silesians and Their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism / Szlonzocy (Ślązacy) i ich język pomiędzy Niemcami, Polską a szlonzskim (śląskim) nacjonalizmem, Zabrze.pl
dc.description.referencesKąś J., Kurek H., 2001, Język wsi, [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole, s. 440–459.pl
dc.description.referencesKowalska A., 2002, Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku, Katowice.pl
dc.description.referencesLubaś W., 1998, Czy powstanie śląski język literacki? „Język Polski”, z. 1–2, s. 49–56.pl
dc.description.referencesMiodek J., 2010, Psychologiczno-socjologiczny status Śląska i gwar śląskich, [w:] W kręgu śląskiej kultury, tradycji i dialektu, Warszawa, s. 25–28.pl
dc.description.referencesPuzynina J., 1998, Struktura semantyczna narodu a profilowanie, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 259–276.pl
dc.description.referencesSimonides D., 2004, Śląskie kłopoty z tożsamością, [w:] Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L. M. Nijakowski, Warszawa, s. 157–164.pl
dc.description.referencesSiuciak M., 2010, Język śląski – problem terminologiczny czy społeczny? „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 10, red. B. Nowowiejski, s. 267–277.pl
dc.description.referencesSiuciak M., 2011, Historyczne podstawy świadomości narodowej Ślązaków, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 11, red. B. Nowowiejski, s. 223–235.pl
dc.description.referencesSiuciak M., 2012, Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski?, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 19 (39), z. 2, Poznań 2012, s. 31–44.pl
dc.description.referencesSynowiec H., 2013, Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej, Katowice.pl
dc.description.referencesSzczepański M.S., 1996, Regionalizm górnośląski w społecznej świadomości. Socjologiczne studium przypadku, [w:] Regionalizm a separatyzm – historia i współczesność, Katowice, s. 104–134.pl
dc.description.referencesTambor J., 2006, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice.pl
dc.description.referencesTambor J., red. 2008, Śląsko godka. Materiały z konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara czy już język” z 30 czerwca 2008 roku, Katowice.pl
dc.description.referencesTambor J., 2008a, Etnolekt śląski jako język regionalny. Uzasadnienie stanowiska, [w:] Śląsko godka. Materiały z konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara czy już język” z 30 czerwca 2008 roku, red. J. Tambor, Katowice, s. 116–119.pl
dc.description.referencesTambor J., 2008 b, Posłowie, [w:] Z. Kadłubek, Listy z Rzymu, Katowice, s. 93–102.pl
dc.description.referencesTambor J., 2013, Śląskie identyfikacje. Potrzeba regionalnej identyfikacji, [w:] Śląskie identyfikacje. Pamięć kulturowa – bogactwo czy źródło konfliktów?, Gliwice–Opole, s. 23–31.pl
dc.description.referencesWalicki A., 1977, Wstęp, [w:] Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, red. J. Goćkowski, A. Walicki, Warszawa.pl
dc.description.referencesWicherkiewicz T., 2008, Opinia w kwestii poselskiej inicjatywy ustawodawczej o nadanie śląskiemu statusu języka regionalnego, [w:] Śląsko godka. Materiały z konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara czy już język” z 30 czerwca 2008 roku, s. 120–124.pl
dc.description.referencesWronicz J., 2013, Mowa Ślązaków – gwara, dialekt czy język regionalny (w związku z próbą zmiany statusu prawnego), „LingVaria” VIII, 1 (15), s. 173–184.pl
dc.description.referencesWyderka B., 2004, Język, dialekt czy kreol?, [w:] Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L. Nijakowski, Warszawa.pl
dc.description.referencesWyderka B., 2010a, O języku śląskim, [w:] Studia dialektologiczne IV, red. H. Kurek, A. Tyrpa, J. Wronicz, Kraków, s. 87–92.pl
dc.description.referencesWyderka B., 2010b, Słowiańskie języki regionalne w Polsce. Wizja czy rzeczywistość?, [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś, K. Sikora, Kraków, s. 277–282.pl
dc.description.firstpage147pl
dc.description.lastpage160pl
dc.identifier.citation2Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceOgólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Siuciak_Ideologizacja_pojec_narod_i_jezyk.pdf149,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.