REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9825
Tytuł: Joachim Lelewel jako onomasta
Inne tytuły: Joachim Lelewel as an onomast
Autorzy: Sokólska, Urszula
Słowa kluczowe: Joachim Lelewel
culture of language
onomastics
Dębołęcki
orthoepy
Data wydania: 2020
Data dodania: 20-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 20, 2020, s. 273-284
Abstrakt: This article is dedicated to linguistic interests of Joachim Lelewel, predominantly to his deliberations on the etymology andmeaning of such names as: Czech, Lech, Wanda, the Geats, Germanic peoples, Lechites, Germans, the Slovaks, the Vandals. Attention was also paid to scholarly references to other texts of strictly linguistic nature and commentaries demonstrating extensive knowledge of linguistics with regard to pseudo-etymological assertions of priest Dębołecki, a seventeenth century preacher.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: u.sokolska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9825
DOI: 10.15290/baj.2020.20.21
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3945-1138
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2020, nr 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_20_2020_U_Sokolska_Joahim_Lelewel_jako_onomasta.pdf124,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons