REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9816
Tytuł: Analiza semantyczna nazw białostockich lokali gastronomicznych
Inne tytuły: Semantic analysis of proper names of Białystok food establishments
Autorzy: Paszko, Małgorzata
Słowa kluczowe: urbo-chrematonims
semantic analysis
proper names of food establishments
Data wydania: 2020
Data dodania: 19-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 20, 2020, s. 189-202
Abstrakt: The subject of this article is a semantic analysis of the names of food establishments in Białystok. What was found was that discussed urbo-chrematonims oscillate between an informative function and the need to express originality, uniqueness. They constitute important places on the onymic map of the city. As any advertisement, they rely on the persuasiveness expressed by positive connotations and semantic justification. Numerous names of food establishments appear and disappear on the urban landscape of proper names, thus it seems necessary to record the abundance of their meanings on an ongoing basis.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: m.paszko@tomasconsulting.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9816
DOI: 10.15290/baj.2020.20.15
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0738-0520
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl
Właściciel praw: Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0);
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2020, nr 20

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_20_2020_M_Paszko_Analiza_semantyczna_nazw_bialostockich_lokali_gastronomicznych.pdf117,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons