REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/978
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorTomczonek, Zofia-
dc.date.accessioned2014-04-12T12:13:31Z-
dc.date.available2014-04-12T12:13:31Z-
dc.date.issued2014-02-
dc.identifier.citationOptimum. Studia ekonomiczne, Nr 4 (64) 2013, s.114-124pl
dc.identifier.issn1506-7637-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/978-
dc.description.abstractRopa naftowa stanowi kluczowy czynnik transportu o decydującym znaczeniu dla egzystencji współczesnego społeczeństwa. Zauważono takie zjawisko, że poziom konsumpcji tego surowca zależy od trzech czynników: liczby ludności, dostępu do zasobów i rozwoju ekonomicznego. Największe zasoby ropy naftowej są zużywane w USA. Światowa konsumpcja tego surowca jest skoncentrowana na kilku obszarach krajów najbardziej rozwiniętych: USA, Chin, Rosji, Japonii i Zachodniej Europy. Nadwyżka ropy naftowej jest głównie w posiadaniu krajów Bliskiego Wschodu, Wenezueli, Rosji i krajów Afryki. Członkowie OPEC kontrolują handel ropą naftową i ustalają ceny tego surowca.pl
dc.description.abstractCrude oil is a key factor of transport with a tremendo us impact on modern societies. It has been noticed that the consumption of this resource depends on three factors: population size, access to resources and economic development. The largest amount of crude oil is used in the USA. The world's consumption of crude oil is concentrated on the territories of several areas in the most developed countries, such as: USA, China, Russia, Japan, and the countries of Western Europe. The surplus of crude oil is mainly possessed by the countries of the Middle East, Venezuela, Russia, and several African states. Crude oil trade is controlled by the Members of OPEC, who establish the prices of that resource.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectropa naftowapl
dc.subjectOPECpl
dc.subjectkonsumencipl
dc.subjectimporterzypl
dc.subjectIEApl
dc.subjectcrude oilpl
dc.subjectconsumerspl
dc.subjectimporterspl
dc.titleŚwiatowy rynek ropy naftowej – zasoby, konsumpcja, kierunki przepływupl
dc.title.alternativeWorld oil market: resources, consumption, directions of flowspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/ose.2013.04.64.11pl
dc.description.Emailz.tomczonek@pb.edu.plpl
dc.description.Affiliationprof. dr hab. Zofia Tomczonek – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 4(64)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Zofia TOMCZONEK.pdf204,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.