REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9758
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorRejter, Artur-
dc.date.accessioned2020-11-13T12:31:06Z-
dc.date.available2020-11-13T12:31:06Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationOdmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2011, s. 233-252pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-288-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9758-
dc.description.abstractThe paper is an attempt to look at a short story genre from the angle of its beginnings, taking into consideration the context of oral culture. There can be found several areas pointing to oral sources and contexts of a short story. They are: the ancient genesis of an old Polish short story, rhetorical determinants of the genre, the relationship between an old Polish short story and folklore genres, affinities with other literary genological forms creating a genre sequence, a narrative form of a short story, the subject level of the genre. Some of the above-mentioned domains can intersect, which could be treated as extra support for a basic thesis on oral beginnings of a short story. The presented proposal to describe a short story as a literary genre connected with oral discourse proves that this form is extremely complex in its origin. The shown markers, features and contexts often interweave in a close relationship between one another, thus creating a clear discourse area of the studied genological form. It should be emphasized that the contextualization of the stylistic research enables the analysis of communication in a broader perspective. Furthermore, it should be concluded that the historical perspective, adopted in the stylistic, textological and genological studies, can additionally deepen and verify research conclusions, as well as establish their hierarchy. As history of language and communication enriches the reflection with a dynamic aspect focused on the problem of a transformation of particular phenomena in time – it can lead to the desired general conclusions from a somewhat different – „processual” – perspective.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.titleOralne źródła noweli. Studium ze stylistyki historycznejpl
dc.title.alternativeOral sources of a short story. A study on historical stylisticspl
dc.typeBook chapterpl
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2011;-
dc.description.AffiliationUniwersytet Śląskipl
dc.description.referencesBohuszewicz P., 2009, Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Toruń.pl
dc.description.referencesCieślikowska T., 2006, Nowela, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków, s. 464–468.pl
dc.description.referencesGajda S., 1983, Styl jako humanistyczna struktura tekstu, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, seria 6, t. 2, Warszawa, s. 235–243.pl
dc.description.referencesGajda S., 1993, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny Język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 255–268.pl
dc.description.referencesGajda S., 2001, Stylistyka funkcjonalna, stylistyka pragmatyczna, stylistyka kognitywna, [w:] Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice, s. 15–22.pl
dc.description.referencesGrzmil-Tylutki H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.pl
dc.description.referencesHernas Cz., 1998, Barok, Warszawa.pl
dc.description.referencesJapola J., 1998, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia literatury, Lublin.pl
dc.description.referencesKotarska J., 1980, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław.pl
dc.description.referencesKruszewska-Michałowska T., 1965, „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej, Wrocław.pl
dc.description.referencesKulczycka-Saloni J., 1969, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa.pl
dc.description.referencesMaciejewska I., 2001, Narracja w polskim romansie barokowym, Olsztyn.pl
dc.description.referencesMarcjan M., 2002, Nowela, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław, s. 614–620.pl
dc.description.referencesMarkiewicz H., 1999, Pozytywizm, Warszawa.pl
dc.description.referencesMichałowska T., 1970, Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław.pl
dc.description.referencesMichałowska T., 1998a, Nowela, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. T. Michałowska, Wrocław, s. 584–589.pl
dc.description.referencesMichałowska T., 1998b, Stosowność, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – Renesans – Barok, red. T. Michałowska, Wrocław, s. 887–896.pl
dc.description.referencesNiebrzegowska-Bartmińska S., 2007, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin.pl
dc.description.referencesObirek S., 2010, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga, Warszawa.pl
dc.description.referencesOkoń J., 2006, Wstęp, [w:] Twardowski S., Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń,Wrocław, s. V–XCVI.pl
dc.description.referencesOngW. J., 1992, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. i wstęp J. Japola, Lublin.pl
dc.description.referencesOng W. J., 2009, Nim zaistniała tekstowość: oralność a interpretacja, [w:] idem, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, wyb., wstęp, przekł. i oprac. J. Japola, Warszawa, s. 256–270.pl
dc.description.referencesPrejs M., 2009, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa.pl
dc.description.referencesRejter A., 2001, Polska facecja prozatorska XVI–XVIII w. Styl – gatunek – komizm, „Stylistyka”, t. X, Styl a komizm, s. 383–401.pl
dc.description.referencesRejter A., 2003, Leksyka ekspresywna w staropolskiej facecjonistce, [w:] Język polski. Współczesność–historia, t. 4, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin, s. 319–330.pl
dc.description.referencesRejter A., 2006a, Dialog w staropolskiej literaturze popularnej – między potocznością a polifonią dyskursu, [w:] Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice, s. 131–145.pl
dc.description.referencesRejter A., 2006b, Funkcje leksyki ekspresywnej w dawnej polszczyźnie (na materiale literatury sowizdrzalskiej), [w:] Staropolszczyzna – piękna i interesująca, t. 2, red. E. Koniusz, S. Cygan, Kielce, s. 229–239.pl
dc.description.referencesRejter A., 2006c, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.pl
dc.description.referencesRejter A., 2007, Z problematyki przeobrażeń gatunków literatury popularnej, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3, Gatunek a odmiany funkcjonalne, red. D. Ostaszewska, Katowice, s. 224–231.pl
dc.description.referencesRejter A., 2008, Semantyczne i stylistyczne uwikłania gatunku. Z rozważań nad staropolską nowelistyką, [w:] Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok, s. 44–60.pl
dc.description.referencesRejter A., 2010, Barokowy romans wierszowany – problemy gatunku i dyskursu. (Na przykładzie „Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady” Adama Korczyńskiego), „Język Artystyczny”, t. 14, red. B. Witosz, Katowice, s. 57–83.pl
dc.description.referencesRejter A., w druku, Przeobrażenia gatunków literackich w kontekście komunikacji społecznej (na przykładzie noweli), [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4, Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, Katowice.pl
dc.description.referencesRejter A., w druku (c), Słownictwo w opisie gatunku mowy – staropolski romans a nowela (na przykładzie Nadobnej Paskwaliny Samuela Twardowskiego i jej anonimowego prozatorskiego pierwowzoru), [w:] Język pisarzy II: problemy słownictwa, Warszawa.pl
dc.description.referencesSkarga B., 2002, Ślad i obecność, Warszawa.pl
dc.description.referencesSkubalanka T., 1984, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław.pl
dc.description.referencesSławiński J., 1989, Nowela, [w:] Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich, Wrocław, s. 316–317.pl
dc.description.referencesStabryła S., 1974, Funkcja noweli w strukturze gatunków literatury rzymskiej, Wrocław.pl
dc.description.referencesStabryła S., 1985, Nowela rzymska, [w:] Nowele antyczne. Wybór, przeł. i oprac. R. Turasiewicz, S. Stabryła, Wrocław, s. XLII–LXXV.pl
dc.description.referencesStempel W.-D., 2004, Narracja potoczna jako prototyp, przeł. A. Nermer, [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk, s. 154–175.pl
dc.description.referencesSzostek T., 1997, Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa.pl
dc.description.referencesTomlin R. S., Forrest L., Pu M. M., Kim M. H. 2001, Semantyka dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. Dijk van, przeł. G. Grochowski, Warszawa, s. 45–101.pl
dc.description.referencesTurasiewicz R., 1985, Nowela grecka, [w:] Nowele antyczne. Wybór, przeł. i oprac. R. Turasiewicz, S. Stabryła, Wrocław, s. III–XLII.pl
dc.description.referencesWarchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice.pl
dc.description.referencesWilkoń A., 2002a, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków.pl
dc.description.referencesWilkoń A., 2002b, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.pl
dc.description.referencesWilkoń A., 2004, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze, Katowice.pl
dc.description.referencesWitosz B., 1997, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Zagadnienia struktury tekstu, Katowice.pl
dc.description.referencesWitosz B., 2001, Między opowiadaniem a opisem. (O wykorzystaniu teorii współczesnej lingwistyki w typologii gatunków mowy), [w:] Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków, s. 23–43.pl
dc.description.referencesWitosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.pl
dc.description.referencesWitosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Katowice.pl
dc.description.referencesWojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Lublin.pl
dc.description.referencesWróblewska V., 2007, Ludowa bajka nowelistyczna (źródła – wątki – konwencje), Toruń.pl
dc.description.firstpage233pl
dc.description.lastpage252pl
dc.identifier.citation2Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, pod red. Urszuli Sokólskiejpl
dc.conferenceKonferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", Białystok–Supraśl, 24-26 maja 2010pl
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja "Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś", 24-26 maja 2010
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Rejter_Oralne_zrodla_noweli.pdf148,94 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)