REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9703
Tytuł: „Każdy słyszy to, co zdolny jest pojąć”, czyli o konwencjonalności i niekonwencjonalności wypowiedzi Leszka Millera
Inne tytuły: “Everyone hears what they are able to understand”, on the conventionality and unconventionality of Leszek Miller’s statements
Autorzy: Duchnowski, Hubert
Słowa kluczowe: idiolect
language of politics
newspeak
stylistic artistic means
neonewspeak
idiolekt
język polityki
stylistyczne środki artystyczne
potocyzm
polszczyzna ogólna a język potoczny
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2020
Wydawca: Wydawnictwo Prymat, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Socjolekt - idiolekt - idiostyl: historia i współczesność, pod redakcją Urszuli Sokólskiej, Białystok 2017, s. 85-96
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016
Abstrakt: In this essay I have tried to categorize and describe Leszek Miller’s language of politics. Analysis of source material shows variety and language awareness this man. In introduction I have discussed motivation to take this matter and paid attention on choice of described elements. Next I presented current condition of those described issues. I depicted sources from I was taking research material. There were presented materials concerning language of politics and also language in wide meaning. Empirical sizes depicting linguistic components illustrating the convention and unconventionality of Miller’s idiolect.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9703
ISBN: 978-83-7657-202-4
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Socjolekt - idiolekt - idiostyl. Historia i współczesność", 27-29 czerwca 2016

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
H_Duchnowski_Kazdy_slyszy_to_co_jest_zdolny_pojac.pdf130,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)