REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/964
Tytuł: Techniki finansowe banków islamskich
Inne tytuły: Financial techniques of Islamic bank
Autorzy: Al-Kaber, Munir
Słowa kluczowe: prawo
bank
Koran
zasady
normy
instrumenty
law
Quran
principles
rules
instruments
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s.175-194
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie technik (produktów) finansowania działalności gospodarczej, jakie mogą być wykorzystywane przez banki islamskie zgodnie z zasadami wypływającymi z prawa koranicznego. Zasady funkcjonowania islamskich banków wynikają ze Świętego Koranu, będącego drogowskazem każdego wyznawcy Islamu. Najważniejszą cechą bankowości islamskiej jest brak oprocentowania – riba. Inwestorzy, według prawa islamskiego, nie mają prawa do jakichkolwiek dodatkowych kwot od wyłożonego kapitału, jeśli nie bierze się również udziału w podziale ryzyka. Zasady islamskiego sytemu finansowego są przejrzyście określone w prawie islamskim. Islamskie banki skonstruowały wiele produktów finansowych, opartych na islamskich zasadach bankowości. Produkty bankowe są na bieżąco udoskonalane tak, aby mogły spełniać wymagania islamskich doktryn i zapewniać uzyskanie odpowiednich dochodów dla inwestorów
The aim of this paper is to present the techniques (products) of business financing that can be used by Islamic banks according to the rules of Koranic law. The principles of Islamic banks are prescribed in the Holy Quran which is a signpost for all the believers of Islam. The most important feature of Islamic banking is the lack of interest – riba. Under the Islamic law, investors have no right to any additional sums from the capital advanced, unless they participate in the sharing of risk. The principles of Islamic financial system are clearly defined in the Islamic law. Islamic banks have constructed many financial products based on the guidelines of Islamic banking. Banking products are constantly being improved so that they can meet the requirements of the Islamic doctrine and enable investors to obtain adequate income.
Afiliacja: Dr Munir Al-Kaber – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
E-mail: monamaria@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/964
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.11
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
11_Munir_Al_Kaber.pdf246,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.