REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/963
Tytuł: Flexicurity – koncepcja i jej weryfikacja w okresie kryzysu i spowolnienia po 2007 roku
Inne tytuły: Flexicurity: concept and its verification in time of economic crisis and downturn after 2007
Autorzy: Gładzicka-Janowska, Alina
Słowa kluczowe: flexicurity
rynek pracy
labour market
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-kwi-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s.195-215
Abstrakt: Terminem flexicurity jest określone nowe ujęcie relacji między pracodawcami a pracobiorcami na rynku pracy. Model flexicurity zakłada zachowanie równowagi elastyczności zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw. Krajami, w których praktycznie zastosowano rozwiązania flexicurity i które aktualnie stanowią wzorzec ich stosowania, są: Dania i Holandia. Rozwiązania typu flexicurity okazały się przez długi czas, przed kryzysem i spowolnieniem, skutecznym sposobem utrzymania najniższego poziomu bezrobocia w krajach UE. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych nad zależnościami między stopą bezrobocia i stopniem elastyczności rynku pracy, w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego po 2007 roku.
The term flexicurity redefines the relationship between employers and employees in the labour market. Flexicurity attempts to strike a balance between the flexibility of employment and the competitiveness of entrepreneurs. Denmark and the Netherlands, which have successfully applied flexicurity solutions, are looked up to when it comes to the implementation of these solutions. Long before the economic crisis and downturn, flexicurity solutions had proven to be an effective tool to maintain the lowest levels of unemployment among the EU countries. The article presents the results of research on the relationships between the unemployment rate and the flexibility of labour market during the period of the economic crisis and downturn after 2007.
Afiliacja: Dr Alina Gładzicka-Janowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
E-mail: agladzicka@zut.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/963
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.12
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Alina Gładzicka.pdf340,36 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.