REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9571
Tytuł: Wychowawczy wymiar słowników niemiecko-polskich z XIX w
Inne tytuły: The edifying dimension of German-Polish dictionaries of the 19th century
Autorzy: Nowowiejski, Bogusław
Data wydania: 2010
Data dodania: 29-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 10, 2010, s. 203-214
Abstrakt: Analysing the content of Complete German-Polish Dictionary by K. C. Mrongovius from the middle of the 19th century, the author draws a conclusion that apart from a didactic nature typical of bilingual dictionaries, this lexicographic work contains features of a pedagogical text, whose purpose is not just limited to providing a reader with an adequately rich set of lexical equivalents but to instruct and educate him or her at the same time. Numerous persuasive devices as well as normative instructions and encyclopaedic-like information all serve this purpose. The edifying dimension of Mrongovius’s dictionary is, most of all, a result of the intersection of its features that are characteristic of both a translation-based and a general dictionary, which Mrongovius’s work aspires to be.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9571
DOI: 10.15290/baj.2010.10.13
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2010, nr 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_10_2010_B_Nowowiejski_Wychowawczy_wymiar_slownikow.pdf1,1 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.