REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9477
Tytuł: Słownictwo odnoszące się do żywiołu wody w cyklu poetyckim "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Inne tytuły: Vocabulary referring to the water element in the collection of poems "Pocałunki" /”Kisses”/ by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Autorzy: Sokólska, Urszula
Data wydania: 2006
Data dodania: 24-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 6, 2006, s. 125-139
Abstrakt: The article attempted to analyze vocabulary connected with a semantic circle of water in the collection of poems “Pocałunki” / “Kisses”/ by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. The author paid attention to specific connections between individual words and revealed not only innovative but also conventionalized elements of the artistic text. Besides, lexical elements that indicate values and connote specific emotions and imaginations which by referring to both popular knowledge of the world and certain symbols and cultural experience create peculiar aura in the text and influence the reader to the greatest extent were analyzed. Particular attention was paid to vocabulary realistically connected with the water semantic field, applied by the poet to name aquatic designates; non-conventionalized extended metaphors of periphrases nature; vocabulary realistically referring to the element of water applied by the poet to describe other phenomena.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9477
DOI: 10.15290/baj.2006.06.10
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2006, nr 6

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_6_2006_U_Sokolska_Slownictwo_odnoszace_sie_do_zywiolu_wody.pdf1,55 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.