REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9381
Tytuł: Jordana B. Petersona lekarstwo na chaos. Recenzja książki J.B. Petersona, 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos, tłum. K. Zuber, Wrocław: Fijorr Publishing, 2018
Inne tytuły: Peterson’s cure for chaos: J.B. Peterson, 12 Rules for Life. Antidote to Chaos, tłum. K. Zuber, Wrocław: Fijorr Publishing, 2018
Autorzy: Makocka-Wojsiat, Katarzyna
Słowa kluczowe: kryzys kultury
chaos
życie właściwe
sens egzystencji
cultural crisis
chaos
proper life
meaning of existence
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2(12), s. 137-145
Abstrakt: Celem tekstu jest prezentacja głównych tez zawartych w książce 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos Jordana B. Petersona. Autor w obliczu kryzysu cywilizacji zachodnioeuropejskiej i północnoamerykańskiej przedstawia koncepcję życia właściwego, odwołując się do badań naukowych, refleksji filozoficznej, intuicyjnych wglądów pisarzy i tradycji religijnych.
The purpose of the text is to present the main theses of Jordan B. Peterson’s 12 Rules for Life. Antidote to Chaos. The author, facing the crisis of western civilization, presents the concept of proper life based on scientific research, philosofical reflection, intuitive insights of writers and religious tradition.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: k.makocka@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9381
DOI: 10.15290/parezja.2019.12.10
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2019_K_Makocka-Wojsiat_Jordana_B_Petersona_lekarstwo_na_chaos.pdf117,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons