REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9377
Tytuł: Życie dorosłych dzieci alkoholików
Inne tytuły: Overcoming destructive patterns of family environment by Adult Children of Alcoholics
Autorzy: Borodziuk, Diana
Słowa kluczowe: rodzina dysfunkcyjna
dorosłe dzieci alkoholików
strategie życiowe
rozwój duchowy
terapia
dysfunctional family
adult children of alcoholics
life strategies
spiritual development
therapy
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2(12), s. 79-93
Abstrakt: W dobie kryzysu rodziny autorka zwraca uwagę na podobieństwa pomiędzy rodziną z problemem alkoholowym i rodziną w kryzysie spowodowanym współczesnymi zmianami społecznymi. Doświadczenie wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym może prowadzić do specyficznych zmian w strukturze osobowości oraz zaburzeń emocjonalnych określanych umownie syndromem DDA. Artykuł zawiera charakterystykę DDA oraz przyjmowanych przez nie strategii życiowych. Zdaniem autorki różne formy wsparcia DDA mogą być przydatne w terapii i w procesie samorozwoju osób wychowanych w rodzinach dysfunkcyjnych.
In times of family crisis, the author indicates the similarities between an alcoholic family and a family in crisis caused by contemporary social changes. The experience of being raised in a family with alcohol problem can provoke specific changes in the structure of personality and emotional dysfunctions referred to as Adult Children of Alcoholics (ACOA) Syndrome. This paper presents a description of ACOA and life strategies they adopt. According to the author, various forms of ACOA support can be useful in therapy and in the process of self-development of people brought up in dysfunctional families.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: dianaborodziuk95@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9377
DOI: 10.15290/parezja.2019.12.06
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2019_D_Borodziuk_Zycie_doroslych_dzieci_alkoholikow.pdf150,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons