REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9377
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorBorodziuk, Diana-
dc.date.accessioned2020-09-16T10:50:31Z-
dc.date.available2020-09-16T10:50:31Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2(12), s. 79-93pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/9377-
dc.description.abstractW dobie kryzysu rodziny autorka zwraca uwagę na podobieństwa pomiędzy rodziną z problemem alkoholowym i rodziną w kryzysie spowodowanym współczesnymi zmianami społecznymi. Doświadczenie wychowania w rodzinie z problemem alkoholowym może prowadzić do specyficznych zmian w strukturze osobowości oraz zaburzeń emocjonalnych określanych umownie syndromem DDA. Artykuł zawiera charakterystykę DDA oraz przyjmowanych przez nie strategii życiowych. Zdaniem autorki różne formy wsparcia DDA mogą być przydatne w terapii i w procesie samorozwoju osób wychowanych w rodzinach dysfunkcyjnych.pl
dc.description.abstractIn times of family crisis, the author indicates the similarities between an alcoholic family and a family in crisis caused by contemporary social changes. The experience of being raised in a family with alcohol problem can provoke specific changes in the structure of personality and emotional dysfunctions referred to as Adult Children of Alcoholics (ACOA) Syndrome. This paper presents a description of ACOA and life strategies they adopt. According to the author, various forms of ACOA support can be useful in therapy and in the process of self-development of people brought up in dysfunctional families.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectrodzina dysfunkcyjnapl
dc.subjectdorosłe dzieci alkoholikówpl
dc.subjectstrategie życiowepl
dc.subjectrozwój duchowypl
dc.subjectterapiapl
dc.subjectdysfunctional familypl
dc.subjectadult children of alcoholicspl
dc.subjectlife strategiespl
dc.subjectspiritual developmentpl
dc.subjecttherapypl
dc.titleŻycie dorosłych dzieci alkoholikówpl
dc.title.alternativeOvercoming destructive patterns of family environment by Adult Children of Alcoholicspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2019.12.06-
dc.description.Emaildianaborodziuk95@wp.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesARC Rynek i Opinia. (2017). Raport: 25 trendów konsumenckich. Pozyskano z: https://arc.com.pl/Raport-25-trendow-konsumenckich-blog-pol-1534965225.html, [data dostępu: 19.02.2020].pl
dc.description.referencesBadora, K.P., Badora, S. (1999). Dysfunkcje i zjawiska patologiczne we współczesnych rodzinach. Pozyskano z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Naukowe_Pedagogika-r1999_ 2000_2001-t8_9_10-s437-449/pdf, [data dostępu: 14.01.2019].pl
dc.description.referencesBiernat, R. (2015). Zachowania dewiacyjne młodzieży w kontekście dysfunkcji i patologii życia rodzinnego. Pozyskano z: cejsh.imc.edu.pl, [data dostępu: 17.02.2020].pl
dc.description.referencesBradshaw, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. Przeł. H. Szczepańska. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.pl
dc.description.referencesDąbrowska, A. (2018). Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli kilka słów o funkcjonowaniu oraz konsekwencjach życia w nieprawidłowym środowisku wychowawczym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, t. 58, 3 (568), 3–15.pl
dc.description.referencesDębski, M. (2011). Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Społeczne uwarunkowania i próby rozwiązań na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych. Gdynia: MERITUM.pl
dc.description.referencesDyjakon D. (2012). Świat według DDA. Świat Problemów, 2, 16–19.pl
dc.description.referencesFilipiak, M. (2007). Świat dorosłych dzieci alkoholików. Przegląd Terapeutyczny, 2.pl
dc.description.referencesGąsior, K. (2010). Dorośli, dzieci alkoholików: kim są i czy potrzebują terapii? Świat Problemów, 6, 5–8.pl
dc.description.referencesJabłońska, D., Kucińska, M., Schirmer-Rychlicka, G. i in., Standardy form pomocy psychologicznej dla różnych grup dorosłych dzieci alkoholików oraz kwalifikacji. Pozyskano z: http:// www.parpa.pl/index.php/rodzina-dzieci/standardy-form-pomocy-psychologicznej-dlaroznych-grup-doroslych-dzieci-alkoholikow, [data dostępu: 07.01.2019].pl
dc.description.referencesJaworski, R. (2004). Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia. Płock: Wydawnictwo CAMEL.pl
dc.description.referencesKlinger, K., Otto, P. (2019). Czarne statystyki. Coraz więcej prób samobójczych. Pozyskano z: https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1414773,samobojstwa-w-szkole-mlodziez- nie-chce-zyc.html, [data dostępu: 19.02.2020].pl
dc.description.referencesKowolik, P. (2017). Zjawiska patologii we współczesnych rodzinach polskich. Nauczyciel i Szkoła, 1 (61), 59–76.pl
dc.description.referencesKucińska, M. Terapia dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Pozyskano z: http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/50-artykuly/1022-terapia-doroslych-dzieci-alkoholikow-dda.html, [data dostępu: 17.01.2019].pl
dc.description.referencesKucińska, M. (1999). Alkoholowy dom i życie z alkoholikiem. Świat Problemów, 10 (81), 32–34.pl
dc.description.referencesKucińska, M. (2003). DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. W: P. Żak (red.), Gdzie się podziało moje dzieciństwo. Kielce: Wydawnictwo Charaktery.pl
dc.description.referencesLitwa, A. (2009). Syndrom DDA. W: B. Bętkowska-Korpała (red.), Uzależnienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne. Warszawa: PARPA.pl
dc.description.referencesNIK. (2017). NIK o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pozyskano z: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-uczniow.html, [data dostępu: 19.02.2020].pl
dc.description.referencesRyś, M. (2007). Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesŚlaski, S. (2005). Dorosłe dzieci alkoholików oraz ich rodzice – aktualny stan badań. Roczniki Psychologiczne, t. 8, 2, 37–54.pl
dc.description.referencesWawerska-Kus, J. (2009). Dzieciństwo bez dzieciństwa. Warszawa: Dywiz.pl
dc.description.referencesWiniarski, M. (2000). Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.pl
dc.description.referencesWoititz, J.G. (1992). Dorosłe dzieci alkoholików. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.pl
dc.description.referencesWoydyłło, E. (2009). Poprawka z matury. Kraków: Wydawnictwo Literackie.pl
dc.description.issue2(12)-
dc.description.firstpage79pl
dc.description.lastpage93pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2019_D_Borodziuk_Zycie_doroslych_dzieci_alkoholikow.pdf150,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons