REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9375
Tytuł: Homo crudelis w dobie Internetu
Inne tytuły: Homo crudelis in the era of Internet
Autorzy: Angielczyk, Patryk Zenon
Słowa kluczowe: Internet
patostream
okrucieństwo
ekshibicjonizm
narcyzm
pathostreaming
cruelty
exhibitionism
narcissism
Data wydania: 2019
Data dodania: 16-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2(12), s. 48-64
Abstrakt: Powszechny dostęp do Internetu wiąże się ze wzrostem liczby patologicznych aktywności w Sieci. Autor przedstawia zjawisko patostreamingu – emitowanych na żywo demoralizujących zachowań, aktów agresji werbalnej i przemocy fizycznej, których celem jest zyskanie popularności mierzonej oglądalnością oraz korzyściami finansowymi. Patostream został ukazany w perspektywie historycznej jako odwieczne zapotrzebowanie na okrucieństwo oraz jako przejaw ekshibicjonizmu i narcyzmu w kulturze mediów wizualnych.
Common access to the Internet is strictly correlated with increased number of pathological activities in the Web. The paper presents the patho-streaming phenomenon – online live emissions of demoralized behaviours and verbal and physical aggression acts with the purpose of gaining popularity measured by the number of viewers as well as financial benefits. Pathostream is presented from historical perspective as an answer to the eternal demand for cruelty and also as a symptom of exhibitionism and narcissism in mass media culture.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: patryk.angielczyk90@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9375
DOI: 10.15290/parezja.2019.12.04
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2019, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2019_P_Z_Angielczyk_Homo_crudelis_w_dobie_Internetu.pdf182,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons