REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9369
Tytuł: Pedagog, nauczyciel, edukator w zróżnicowanej kulturowo przestrzeni współczesnej edukacji
Inne tytuły: Tutor, teacher, educator in a culturally diverse space of modern education
Autorzy: Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe: tutor
teacher
educator
intercultural competence
intercultural education
educational activities
educational activities
cultural diverse group
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-wrz-2020
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Źródło: Kultura - Społeczeństwo - Edukacja, NR 1 (11) 2017, s. 145-159
Abstrakt: The main purpose of this paper is the presentation of selected issues connected with the preparations of tutors, teachers, educators and students who are going to work in education field and in cultural diverse educational space. The first part of the article presents this issue based on the literature analysis. The second part includes examples of initiatives which enable the development of intercultural competence pursued by the author of this paper.
Afiliacja: Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
E-mail: a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9369
ISSN: 2300-0422
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.