REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9325
Tytuł: Imagologia przestrzenna w ekofantastyce. Uwagi na marginesie prozy Paola Bacigalupiego
Inne tytuły: Space Imagery in Ecofiction: Remarks on the Prose of Paolo Bacigalupi
Autorzy: Dajnowski, Maciej
Słowa kluczowe: fantastic literature
poetics
geography
topography
ecology
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 77-95
Abstrakt: The article analyzes the connections between the questions of ecology and the formal presentations of landscape and topography in the dystopian prose of Paolo Bacigalupi. He models his literary world – the Earth in no so distant future – along the following framework. Today’s toponomastics refers to the places which have been transformed by eco-climatic disasters and devastated by modern economy on many platforms: geographical, political and biological. The shift of the widely recognizable world maps (geographical, physical, economic) underlies Bacigalupi’s literary constructs. On the one hand, it corresponds with the authorial analyses of socio-political-economic and civilization-ethical transformations around which his stories revolve. On the other, this change evokes in the reader the sense of alienation and, consequently, threat.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Maciej Dajnowski, dr, literaturoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek Groteska w twórczości Stanisława Lema (Gdańsk 2005) oraz Pejzażysta Lem. Szkice z motywiki (Gdańsk 2010) i artykułów publikowanych w czasopismach. Zainteresowania naukowe: poetyka współczesnej prozy polskiej, geopoetyka, teorie fantastyki i jej genologia; poetyka groteski.
E-mail: mdajnowski@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9325
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.06
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4774-3293
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_M_Dajnowski_Imagologia_przestrzenna_w_ekofantastyce.pdf177,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.