REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9320
Tytuł: „Kilogramowa łza” i „nastrojowa kanapa”. Emocje w przestrzeni komicznej (Najmniejszego Teatru Świata)
Inne tytuły: “A One-kilo Tear” and “a Mood Sofa”: Emotions in the Comic Space (of The Smallest Theater in the World)
Autorzy: Tarnogórska, Maria
Słowa kluczowe: intertextual humour
comic space
emotional kitsch
nonsense
Data wydania: 2019
Data dodania: 24-lip-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 15, 2019, s. 7-22
Abstrakt: This article focuses on some typically Polish literary contexts fundamental for the intertextual humour of Zielona Gęś (The Green Goose, also known as The Smallest Theater in the World) by K.I. Gałczyński, a writer who helped create a new culture of laughter in post-war Poland. Gałczyński plays with the “sentimental romanticism” which perpetuated in native readers’ imaginations certain characteristic, emotionally marked spatial images, such as a landscape with a nightingale and the moon, as well as related standards of feeling nowadays regarded as emotional kitsch, seen in, for instance, banal lyricism represented by motifs of tears and tender hearts.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Maria Tarnogórska, dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka dwóch monografii: Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku (1997) i Genus ludens. Limeryk w polskiej kulturze literackiej (2012). Główny przedmiot jej aktualnych zainteresowań badawczych stanowią gatunki i odmiany współczesnego komizmu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki literackiego nonsensu.
E-mail: maria.tarnogórska@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9320
DOI: 10.15290/bsl.2019.15.01
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5257-1620
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 15

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_15_2019_M_Tarnogorska_Kilogramowa_lza_i_nastrojowa_kanapa.pdf165,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.