REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/927
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorWasiluk, Joanna-
dc.date.accessioned2014-03-28T10:46:49Z-
dc.date.available2014-03-28T10:46:49Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 4, 2012, s. 187-198pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/927-
dc.description.abstractArtykuł poświęcony jest analizie twórczości Janki Łuczyny (Jana Niesłuchowskiego), jednego z przedstawicieli literatury białoruskiej XIX wieku. Zwrócono uwagę na jego wkład w rozwój białoruskiej idei narodowej, zwłaszcza w utworze „Akwarelki myśliwskie z Polesia”, uważanych za sagę o Białorusinach. Spuścizna poety swoją tematyką i problematyką odzwierciedliła mentalność narodu białoruskiego na przełomie XIX i XX wieku. U podstaw pracy poety leżało założenie, iż charakter narodowy Białorusina ukazuje się nie tylko poprzez jego etnograficzno-bytową sferę życia, ale także poprzez jego wewnętrzny świat, jego postrzeganie rzeczywistości.pl
dc.description.abstractThe article is devoted to the analysis of Yanka Luchina’s (Jan Niesłuchowski) oevure, one of the representatives of Belarusian literature in the 19th century. Special attention is focused on the contribution of “Akwarelki myśliwskie z Polesia” in the development of the author’s Belarusian national idea. This literary work is considered a saga of the Belarusians. The poet’s posthumous works with their themes and problems reflect mentality of the Belarusian people on the turn of the 20th century. The main idea of the poet’s writing is based on the assumption that Belarusian character is revealed in the style people live, their inner world and perception of reality.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectnowa literatura białoruskapl
dc.subjectświadomość narodowapl
dc.subjectobraz Białorusinapl
dc.subjectpatriotyzmpl
dc.subjectjęzyk białoruskipl
dc.subjectznaczenie alegoryczno-symbolicznepl
dc.subjectoświatapl
dc.subjecttechnikapl
dc.subjectbiałoruski kanon kulturowypl
dc.subjectnew Belarusian literaturepl
dc.subjectnational consciousnesspl
dc.subjectpicture of the Belarusian peoplepl
dc.subjectpatriotismpl
dc.subjectBelarusian languagepl
dc.subjectallegorical-symbolic meaningpl
dc.subjecteducationpl
dc.subjecttechnologypl
dc.subjectBelarusian cultural canonpl
dc.subjectIаанна Васiлюкpl_PL
dc.titleТворчасць Янкi Лучыны: да пытання станаўлення беларускай самасвядомасцipl
dc.title.alternativeTwórczość Janki Łuczyny: kształtowanie się białoruskiej samoświadomościpl
dc.title.alternativeYanka Luchina’s creative writing: creation of the Belarusian consciousnesspl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2012.04.12pl
dc.description.volume4pl
dc.description.firstpage187pl
dc.description.lastpage198pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białorutenistyka Białostocka, 2012, tom 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialrut_4_2012_Wasiluk.pdf210,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)