REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9207
Tytuł: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe”, Białystok, 14–15 listopada 2019 r.
Autorzy: Alsztyniuk, Anna
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 330-332
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/9207
DOI: 10.15290/bb.2019.11.26
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6013-2430
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11
Sprawozdania/Raporty (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_A_Alsztyniuk_V_Miedzynarodowa_Konferencja_Naukowa.pdf73,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.