REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9202
Tytuł: Феномен страха в «военных» рассказах Амброза Бирса
Inne tytuły: The phenomenon of fear in “war” stories by A. Bierce
Autorzy: Tarasowa, Jelena
Słowa kluczowe: war stories
fear
supernatural
moral conflict
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 303-310
Abstrakt: The article is devoted to the phenomenon of fear in A. Bierce’s («An Occurrence at Owl Creek Bridge», «A Tough Tussle») war stories. The fear works as a catalyst that stimulates characters to act. Spiritual and moral strength of characters in all his works have been analyzed.
Afiliacja: Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Tanka, Mińsk
Nota biograficzna: Tarasawa Jelena (Тарасава Елена) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, docent Katedry Języków Obcych, Białoruski Uniwersytet Państwowy informatyki i radioelektroniki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9202
DOI: 10.15290/bb.2019.11.21
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1157-4806
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_J_Tarasowa_Fenomen_straha.pdf181,34 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.