REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9200
Tytuł: Рытарычная топiка ў беларускай мастацкай публiцыстыцы
Inne tytuły: Rhetorical topos in Belarusian journalistic writing
Autorzy: Szandrocha, Nona
Słowa kluczowe: rhetorical topics
topos
structural and semantic models
essays
rhetorical figures of speech
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 285-295
Abstrakt: The author focuses on rhetorical topos presented as structural and semantic model of publicistic speech and as a common element on the basis of which new utterances are created. Publicistic writings of Yanka Sipakou and Vladimir Karatkevich serve as an example. The author of the article claims that harmonic combinations of complete topos enable a writer to show his thoughts and feelings in a more vivid and persuasive way.
Afiliacja: Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały
Nota biograficzna: Szandrocha Nona (Шандроха Нона) – doktor nauk pedagogicznych, docent, Grodzieński Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/9200
DOI: 10.15290/bb.2019.11.19
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4557-7159
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_N_Szandrocha_Rytarycnaa_topika.pdf237,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.