REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9199
Tytuł: Pejoratywne nazwy subiektów oznaczające człowieka ze względu na ruch, przemieszczanie się w przestrzeni w peryferyjnych gwarach białoruskich okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie
Inne tytuły: Pejorative Names of Subjects Denoting A Person with Regard to Making Movement, Moving in Space, in the Peripheral Belarusian Dialects of the Area of Lewkowo Stare in the Białostok Region
Autorzy: Sajewicz, Michał
Słowa kluczowe: Bialystok region
peripheral Belarusian dialects
word formation
names of subjects
personal pejoratives
word-formation types
synonymic sequences
Data wydania: 2019
Data dodania: 4-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 267-283
Abstrakt: Pejorative deverbal names of subjects with a suffixal formant denoting a person with regard to making movement, motion in space are discussed in the article. The names are used in the peripheral Belarusian dialects of Lewkowo Stare. They refer mainly to men who perform an action. They can also be ambivalent with regard to grammatical gender. In the study about 170 derivatives formed by means of 30 suffixal formants have been analyzed. The analysis of the collected material has enabled to distinguish not only appropriate word-formation types within the studied category of names but also many and highly extended synonymic sequences of the analyzed derivational structures.
Afiliacja: UMCS w Lublinie
Nota biograficzna: Sajewicz Michał – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, który od 1.10.2019 włączono w skład nowo powstałego Instytutu Neofilologii UMCS w Lublinie.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9199
DOI: 10.15290/bb.2019.11.18
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8468-3010
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_M_Sajewicz_Pejoratywne_nazwy_subiektow.pdf244,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.