REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9193
Tytuł: Постаць немца ў беларускай ваеннай прозе ХХ стагоддзя
Inne tytuły: The image of a German in Belarusian war prose in the 20th century
Autorzy: Tracciak, Zoja
Słowa kluczowe: Belarusian war prose
wars of the 20th century
image of a German
social realism
Data wydania: 2019
Data dodania: 1-cze-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 11, 2019, s. 173-188
Abstrakt: The article is devoted to Belarusian war prose in the 20th century which portraits a German who has been presented as an enemy, a nonconformist rejecting official ideology, and an ethnic German outside Germany. Specific common features that characterize works written by Z. Biadulia, A. Harodnia, C. Hartny, M. Harecki, E. Samujlionok with A. Adamovič, V. Bykaŭ, L. Dajnieka, I. Čyhrynaŭ heritage have been revealed. A tendency to abandon a simplified image of a German as an enemy popular in the 1940s–50s has been pointed out.
Afiliacja: Uniwersytet Państwowy w Połocku
Nota biograficzna: Tracciak Zoja (Трацяк Зоя) – doktorantka, Połocki Uniwersytet Państwowy.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9193
DOI: 10.15290/bb.2019.11.12
ISSN: 2081-2515
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5752-9058
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2019, tom 11

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_11_2019_Z_Tracciak_Postac_niemca.pdf266,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.